adult iconBouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

Beschrijving

Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen - binnen een door de gemeente gestelde termijn - aan te brengen.

Wat u moet weten

De onderwerpen die in dit kader binnen het Bouwbesluit van belang zijn, betreffen technische voorschriften van:

  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • bruikbaarheid;
  • energiezuinigheid.

Bijzonderheden

De gemeente controleert meestal naar aanleiding van een incident of melding. Als de gemeente van mening is dat verbeteringen moeten worden aangebracht, dan krijgt u hierover bericht. U krijgt een van te voren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen u de veranderingen moet doorvoeren.

Meer informatie

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek