Brandveiligheid bouwwerk, vergunning of melding

Beschrijving

In sommige gevallen moet u een gebruiksmelding doen voor de brandveiligheid. Hiermee wordt de kans dat er brand uitbreekt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk gehouden.

Hoe u het regelt

Gebruiksmelding doen

· U doet minstens 4 weken voor de start van de activiteit een melding

· U doet de gebruiksmelding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon

· U krijgt een ontvangstbevestiging

· De gemeente neemt contact met u op als er extra eisen worden gesteld aan de brandveiligheid

Wat u moet weten

Per gebruiksfunctie van een bouwwerk is vastgesteld vanaf welk aantal van mogelijk aanwezige personen, een meldingsplicht geldt voor het bouwwerk. U moet een melding doen voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk als 1 of meer gevallen gelden:

  • Een gebouw waarin 50 personen of meer aanwezig kunnen zijn

    -Voor een industrie- of kantoorgebouw inclusief geldt 150 personen

  • Meer dan 10 personen kunnen blijven slapen (bijv. logeerboerderij of hotel)
  • Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar krijgen verzorging (bijv. basisschool)
  • Meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap krijgen verzorging · Als u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan in het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen wordt aangegeven. U moet dan een oplossing van dezelfde kwaliteit voor de brandveiligheid hebben

De gemeente of brandweer controleert of uw evenement voldoet aan de regels uit het besluit. Als dit niet zo is kan de gemeente u een boete geven (dwangsom). 

Let op

Gaat het om nachtverblijf, dan kan de gemeente afwijken van de grenswaarde van 10 personen. Vraag bij de gemeente na wat de grenswaarde is. Onder bouwwerk wordt ook verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

De kosten

Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u wel legeskosten betalen. Informeer bij de gemeente wat de kosten zijn.

Meer informatie