Briefadres

Waar en hoe vraagt u een briefadres aan?

U kunt alleen een briefadres aanvragen bij de gemeente waarin het briefadres zich bevindt. Als u een briefadres in Laarbeek wilt kunt u aanvraag afspraak aan de balie maken. Het inplannen van deze afspraak kan alleen telefonisch. Hiervoor belt u tijdens kantooruren naar: 0492-469700

Wanneer kan ik een briefadres krijgen?

Inschrijven op een briefadres is alleen mogelijk als één van de volgende situaties voor u geldt:

 • U heeft geen woonadres. 
  Een tijdelijk logeeradres of een adres op een vakantiepark is geen reden voor een briefadres. U hoort zich dan in te schrijven op dat adres met een woonadres.
 • U woont in een zorginstelling (verpleeg- en/of verzorgingstehuis), gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis.
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.
 • Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is. De burgemeester beoordeelt of dit voor u geldt.

Voorwaarden en geldigheid

Het briefadres waar u zich inschrijft moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet een bestaand adres zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dat kunt u hier opzoekenexterne-link-icoon.
 • Het moet een fysiek adres zijn. Een postbus (bijvoorbeeld van Post­NL) kan niet.
 • Het moet een woonadres zijn. Geen bedrijfspand. Uitzondering: u kunt wel het kantooradres van een blijf-van-mijn-lijf­huis of opvanghuis als briefadres gebruiken. Dat kan alleen als het kantoor op een ander adres zit dan de opvang.
 • Er moet iemand op het adres wonen en daar ingeschreven staan. Het mag dus geen leegstaande woning zijn.
 • Er mogen maximaal 2 personen een briefadres hebben op hetzelfde adres. Behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt als 1 persoon.
 • U kunt het briefadres maximaal 4 weken van tevoren aanvragen.
 • U staat als woningzoekende ingeschreven bij een woningbouwvereniging.

Geldigheid

Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u het briefadres ook na deze datum blijven gebruiken, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat de termijn verloopt. U krijgt hier geen bericht van.