Burgerinitiatief

Beschrijving

Heeft u een goed idee of een oplossing voor uw wijk of voor uw dorp? En wilt u dat de gemeenteraad uw oplossing, plan of voorstel op de politieke agenda plaatst? Via het burgerinitiatief kunt u dit regelen.

Een burgerinitiatief is een voorstel om iets te verbeteren, iets in te voeren of iets op te lossen. Het is geen klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. 

Voorwaarden burgerinitiatief

 • U bent inwoner van Laarbeek en 18 jaar of ouder.
 • U heeft stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 • U geeft een goede omschrijving van het voorstel met een toelichting.
 • U vermeldt uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en handtekening.
 • U vermeldt de voor- en achternaam van uw plaatsvervanger, voorzien van adres, geboortedatum en handtekening
 • U verzamelt minstens 25 handtekeningen van inwoners van Laarbeek, die 18 jaar of ouder en kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij ondersteunen het voorstel. Alle handtekeningen van de ondersteuners moeten zijn voorzien van voor- en achternaam, adres en geboortedatum.

Een burgerinitiatief kan niet gaan over:

 • een onderwerp waarover de raad geen beslissing mag en kan nemen.
 • een onderwerp van persoonlijke aard. 
 • een klacht over het gemeentebestuur. 
 • bezwaar tegen een gemeentelijk besluit.
 • een onderwerp waarover de raad in deze raadsperiode al een besluit heeft genomen.

Procedure na indiening burgerinitiatief

 • Als de gemeenteraad uw burgerinitiatief heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum en welk tijdstip het presidium beslist of uw voorstel op de agenda komt. Als het burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet, staat dit in de ontvangstbevestiging.
 • Als het presidium uw voorstel agendeert dan gebeurt dit voor de eerstvolgende raadsvergadering. Bij de vaststelling van de agenda in de raadsvergadering heeft de raad uiteindelijk het laatste woord of uw voorstel wordt behandeld.
 • De burgemeester nodigt u uit om uw voorstel mondeling toe te lichten tijdens de raadsvergadering.
 • Als uw voorstel niet in de vorm van een burgerinitiatief ingediend kan worden, stuurt de raad het door naar het college van burgemeester en wethouders.

Hulp bij indienen burgerinitiatief

Is de gegeven informatie niet voldoende duidelijk? Neemt u dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via email griffie@laarbeek.nl of telefonisch via 0492-469700.
De griffie ondersteunt u bij het indienen van uw voorstel.