Buurtbemiddeling

Conflict met de buren?

Stel, u heeft onenigheid met de buren. Het is niet gelukt om met hen te praten of afspraken te maken. Of, misschien kent u de buren nauwelijks en vindt u het moeilijk om een gesprek met hen te beginnen. Soms zijn de spanningen tussen u beiden al zo hoog opgelopen, dat u niet meer met elkaar spreekt. Een oplossing lijkt buiten beeld, maar u wilt er toch uitkomen.

De buurtbemiddelaars kunnen u (weer) in gesprek brengen, om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Zij helpen u om afspraken met elkaar te maken die voor u allebei goed werken.

Bij elk conflict is het beter dat partijen zelf hun probleem oplossen, dan dat een ander een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich later weer voordoet.

Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het betekent dat u wel nadenkt over een mogelijke oplossing en hier ook aan meewerkt. Buurtbemiddeling is gratis.

Wie zijn de bemiddelaars?

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij spelen niet voor rechter en geven geen oordeel. Ze proberen partijen (weer) met elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Dit gesprek vindt plaats op een neutrale locatie bij u in de buurt. De bemiddelaars zijn onpartijdig en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wie werken er mee aan het project Buurtbemiddeling?

Aan het project Buurtbemiddeling wordt meegewerkt door WoCom, de Gemeente Laarbeek, de Politie Gemert-Bakel/Laarbeek en LEV Laarbeek.

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Laarbeek, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen door de woningstichting, de politie, een maatschappelijk werker of de gemeente.