Cameratoezicht gemeentehuis Laarbeek

Wilt u camerabeelden opvragen? Dat kunt u doen via het formulier verzoek tot inzage of verstrekking van camerabeeldenexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor het cameratoezicht is het protocol cameratoezicht gemeentehuis Laarbeek opgesteldexterne-link-icoon. Hierin staan regels, taken, verantwoordelijkheden en procedures. Dit met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van personen in het gemeentehuis. 

Deze vorm van cameratoezicht wordt aangemerkt als privaat cameratoezicht en valt daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het cameratoezicht vindt voortdurend plaats bij toegangen en publiek toegankelijke ruimtes van het gemeentehuis Laarbeek. Dat betekent concreet bij de ingangen van het gemeentehuis, de klantenbalies, de ingang van de bestuursvleugel, de kleine spreekkamers (2.19 & 2.20) en de trapopgang richting de kantine op de eerste verdieping. 

Heeft u vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl