Caravan parkeren op openbare weg

Beschrijving

U mag een caravan, camper of ander kampeermiddel maximaal drie dagen aaneengesloten parkeren binnen de bebouwde kom van de gemeente Laarbeek. Parkeert u uw caravan of soortgelijk voertuig vaker op de openbare weg? Dan geldt een minimale tussenperiode van zeven dagen.

Wilt u uw caravan of soortgelijk voertuig langer dan drie dagen (aaneengesloten) parkeren op de openbare weg binnen de bebouwde kom? U heeft dan een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe u het regelt

U stuurt een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl

Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • waarom u een ontheffing wilt aanvragen
  • een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig
  • een omschrijving of afbeelding van de plaats waar u het voertuig wilt parkeren.
  • de periode waarover u een ontheffing aanvraagt.

Voor een tijdige behandeling stuurt u het verzoek om de ontheffing minimaal vier weken voor aanvang. U kunt uw verzoek ook schriftelijk sturen naar de gemeente: Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Wat u moet weten

Deze regels gelden ook voor woonwagens, kampeerwagens, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens.

U kunt alleen een ontheffing krijgen als:

  • het parkeren geen overlast, hinder of gevaar oplevert voor bewoners en weggebruikers
  • het parkeren niet te veel parkeerruimte inneemt
  • het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed

De kosten

U betaalt geen kosten voor het aanvragen van de ontheffing.

Bijzonderheden

In de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2020externe-link-icoon vindt u de regels over het parkeren van caravans en soortgelijke voertuigen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op per e-mail: gemeente@laarbeek.nl. Of bel naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.