Dorpsraden

Beschrijving

De vier dorpen van de gemeente hebben ieder een dorpsraad. De dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp richting de gemeente. Een belangrijke taak is om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid en welke problemen de gemeente moet aanpakken. Omgekeerd kan de gemeente (voorgenomen) beleid toetsen door het aan de dorpsraden voor te leggen. De dorpsraden zijn dus een belangrijke gesprekspartner voor ons. Iedere dorpsraad krijgt een beperkt eigen budget voor projecten in de eigen kern. 

Meer informatie over de dorpsraden vindt u hier: