Duurzaamheidsagenda

De gemeente Laarbeek werkt aan een duurzame toekomst. De duurzaamheidsagenda laat zien hoe we dat willen doen, samen met onze inwoners en organisaties. 

Lees hier meer over de duurzaamheidsagendaexterne-link-icoon.

De duurzaamheidsagenda bestaat uit 6 thema’s:

 1. duurzaam wonen
 2. duurzaam ondernemen
 3. duurzame leefomgeving
 4. duurzaam grondstoffen gebruik (afval en hergebruik)
 5. duurzame energie
 6. het goede voorbeeld geven 

Samen is bepaald wat belangrijk is voor Laarbeek op het gebied van duurzaamheid 

Tijdens een bijeenkomst is samen met inwoners, organisaties en ondernemers de basis voor de duurzaamheidsagenda gelegd. In december 2019 heeft de gemeenteraad de agenda vastgesteld. Maar er blijft ruimte om nieuwe dingen op te pakken. We gaan hier ook graag het gesprek over aan.
Want een duurzaam Laarbeek maken we samen!

Energieloket

Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en online webinars bij het energiehuis Slim Wonen. Ook de gemeente Laarbeek is hierbij aangesloten. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van energiehuis Slim Wonenexterne-link-icoon.

Duurzaam wonen

We willen graag duurzame woningen en woonomgevingen en een duurzame leefstijl voor onze inwoners. Dit doen we door:

 • bestaande woningen duurzamer te maken
 • duurzame nieuwbouw
 • verduurzamen van de buitenruimte in de dorpen
 • inwoners helpen om duurzamer te leven 

 Zo pakken we het aan:

 • Goede informatie geven. Dat kan via een duidelijke website, maar ook met duurzaamheidscoaches, een duurzaamheidsloket of duurzaamheidscafés.
 • Inzetten op ‘natuurinclusief’ wonen. Bijvoorbeeld: zorgen dat regenwater niet in het riool komt, een regenton, minder verharding en meer groen in tuinen, of het inbouwen van nestkasten voor vogels of vleermuizen bij nieuwbouw. Zo heeft de gemeente in de zomer van 2019 een regentonnen-actie voor inwoners georganiseerd. Een website met goede informatie is: bouwnatuurinclusief.nlexterne-link-icoon
 • Acties voor energiebesparing, zoals het zonnepanelenproject De Groene Zone en duurzaamheidsleningen. 

Lopende projecten en initiatieven:

Onafhankelijk advies nodig over het duurzamer maken van je huis? 

 • Duurzaam Wonen Laarbeekexterne-link-icoon geeft onafhankelijk advies over wat er in jouw situatie zinvol, haalbaar en betaalbaar is. Bijvoorbeeld woningisolatie, zonnepanelen, warmtepompen, of het beter laten werken van je cv-installatie. De vrijwilligers van deze stichting komen voor slechts 5 euro bij je langs.
 • Ook kun je voor onafhankelijk advies terecht bij het online energieloket Zuidoost Brabant en het Energiehuis in Helmond. Het Energiehuis is een informatiecentrum waar je wordt geholpen met energie-advies op maat voor jouw woning. Het Energiehuis organiseert regelmatig thema-avonden. Bijvoorbeeld over isolatie en over warmtepompen.

Stichting Platform Duurzaam Laarbeek (SPDL)

SPDL verbetert voor én met Laarbeekse inwoners de woon- en werkomgeving in Laarbeek. Dit doen ze door mee te werken aan verschillende activiteiten die onze gemeente duurzamer maken. Ook binnen de duurzaamheidsagenda. Kijk op de website van SPDLexterne-link-icoon.

Buurkracht helpt buren samen te werken bij duurzame maatregelen

Dit doen ze door mensen bij elkaar te brengen en te helpen om goede ideeën uit te voeren. Bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen en installeren van zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. Of het opknappen van groen in de buurt of het regelen van een deelauto. Buurkracht is een onafhankelijk, niet-commercieel initiatief. Kijk op de website van Buurkrachtexterne-link-icoon.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen gaat over slim investeren, samenwerken en kennis delen.
Voorbeelden zijn InduSymexterne-link-icoon en Innovatiehuis De Peelexterne-link-icoon . Ondernemersclub Vier is samen met het Innovatiehuis een project gestart om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de kaart te zetten. Ook de stichting Parkmanagement in Laarbeek is druk bezig met duurzame projecten. Bijvoorbeeld het stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

Duurzame leefomgeving

We nemen maatregelen tegen klimaatverandering (te nat, te droog of te heet) en voor meer biodiversiteit. We sluiten daarmee aan op de landelijke Operatie Steenbreek. Samen met andere gemeenten, provincies en waterschappen delen we kennis en informatie.

Laarbeek doet al heel veel voor meer biodiversiteit

Oftewel: zorgen voor meer verschillende soorten planten en dieren. Bijvoorbeeld door ecologische verbindingszones, bermen ecologisch beheren, bloemrijke akkerranden en bomen planten. Maar er is nog veel te doen. We werken aan een bomenvervangingsplan en stimuleren de aanleg van (erf)beplanting. Ook bekijken we of we ons groenbeheer beter kunnen afstemmen op bijen en insecten. Dat is ook goed voor de vogels. Meesjes helpen ons weer bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Zo proberen we het natuurlijke evenwicht te herstellen. 

In 2020 komt er een vervolg op de Groenstrijd. Daarbij gingen buurten zelf hun straat groener maken. We zetten nu in op minder bestrating en grind in de tuin en meer ruimte voor groen en water. We graag dat inwoners hier meer over weten. Want heel veel kun je zelf doen! De gemeente geeft dit najaar workshops voor een ‘levende tuin’. Dat doen we samen met IVN en lokale groenondernemers. Ook kijken we of er buurten zijn die samen hun tuinen groener willen maken.

Omgaan met klimaatverandering

Bij rioolrenovaties scheiden we regenwater altijd van het riool voor vuil water. Regenwater kan in de bodem zakken, of gaat naar waterbergingen. We willen zorgen dat inwoners ook goed omgaan met het regenwater. Bijvoorbeeld met de regentonnen-actie in 2019. Ook proberen we bestrating te verminderen, zodat water op meer plekken in de bodem zakt. Bomen en ander groen helpen tegen hitte en verdroging. Daarom zijn we hier zuinig op en kijken we waar ruimte is voor nieuwe bomen. We onderzoeken of er een minimumnorm moet komen voor het groen.

Duurzaam grondstoffengebruik

Dit thema gaat over het verminderen van (zwerf)afval, tegengaan van verspilling en het verbeteren van hergebruik. Dit doen we door goede voorlichting en gedragsverandering. Kinderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep.

We willen inwoners graag helpen om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld beter scheiden van groente- fruit- en tuinafval beter te scheiden. Of door in de supermarkt herbruikbare zakken te gebruiken voor groente en fruit. Of door speciale lessen te geven op scholen over duurzaamheid en (zwerf)afval. 

Duurzame energie

Regionale strategie voor duurzame energie

De energievoorziening in Nederland gaat flink veranderen. In 2050 gebruiken we geen aardgas of elektriciteit uit kolencentrales meer. Ook is er veel aandacht voor energiebesparing en -opslag. De overgang naar een andere energievoorziening heet de energietransitie. Samen met gemeenten in de regio bereiden we ons hierop voor door regionale energiestrategieën (RES) te maken. Hierin staan plannen voor energiebesparing, elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens en verwarming van gebouwen zonder aardgas. We willen de energietransitie samen met onze inwoners en organisaties vormgeven. En onze CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030.

Ook werken we aan een visie voor duurzame warmte

In deze visie staat hoe we in Laarbeek van het aardgas af gaan. Ook staat erin in welke wijken of dorpen we hiermee starten. Om informatie voor dit plan te verzamelen, lopen er twee onderzoeken. In Mariahout en in Aarle-Rixtel bekijken we welke duurzame warmte we kunnen gaan gebruiken. Daarbij vergelijken we verschillende mogelijkheden op kosten, duurzaamheid en haalbaarheid. Bijvoorbeeld warmtepompen, zonthermie, warmte-koude-opslag, warmte uit oppervlaktewater en warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het goede voorbeeld geven

De gemeente wil graag het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaam gedrag. Dat zit hem niet alleen in grote, maar ook in kleine dingen. Zo vergaderen het college en de gemeenteraad digitaal, printen we dubbelzijdig, liggen er zonnepanelen op het gemeentehuis en scheiden we ons afval. We hebben voor medewerkers twee elektrische auto’s, een elektrische scooter en (elektrische) fietsen. Zo kunnen we de auto vaker laten staan. 

Raads- en collegeadviezen hebben een duurzaamheidsparagraaf. Zo maakt duurzaamheid altijd deel uit van onze beslissingen. We kiezen ook niet altijd voor de goedkoopste oplossing, als er een duurzamer (maar wat duurder) alternatief is. Bijvoorbeeld bij onze gebouwen, ons vervoer en onze inkoop.

Laarbeek loopt voorop met groen en hoe inwoners daarbij betrokken zijn 

Daar wonnen we verschillende prijzen voor. Bij de groencompetitie Entente Florale werd Laarbeek gekroond tot groenste gemeente van Nederland (2016) en van Europa (2017). 

Met het project Groenstrijd 2.0 wonnen we in 2018 de Steenbreek-trofee. En in 2019 de Gouden Zwaluw van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Bij dit project maakten 17 buurten zelf hun buurt groener. Ze maakten een plan hiervoor en voerden dat ook zelf uit. Denk daarbij aan het weghalen van bestrating, geveltuintjes, aanplanten van boomspiegels en extra plantenbakken. De teams werden gecoacht door lokale groenondernemers.

We zijn trots op deze titels en willen een voorbeeld zijn voor andere gemeenten op het gebied van groen en duurzaamheid.