Economisch beleid

Bij de behandeling van uw (aan)vragen zijn in eerste instantie de bestemmingsplannen, verordeningen, wetten en regels leidend. Dit wil zeggen dat daaraan getoetst wordt. Wanneer blijkt dat de bestemmingsplannen niet de gewenste oplossing bieden, dan zoeken we naar oplossingen ‘op maat’. In dat geval is het gemeentelijk beleid leidend. Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon en overheid.nlexterne-link-icoon.

Bij het opstellen van het gemeentelijk economisch beleid wordt het lokale bedrijfsleven nauw betrokken. De basis voor deze samenwerking ligt in het Economisch Platform Laarbeek. Dit is een overleg waarin bestuurders van de gemeente Laarbeek en van de ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Retailnota

De gemeente heeft samen met ondernemers, consumenten en vastgoedpartijen een compacte visie gemaakt om de retail in Laarbeek toekomstbestendig te maken; oftewel alle bedrijven die goederen en diensten rechtstreeks aan consumenten verkopen. In de retailnotaexterne-link-icoon is voor 5 gebieden (winkelcentra, woonwijken/centrumgebieden, perifere locaties, buitengebied, Laarbeek in de regio) een toekomstvisie met actiepunten opgesteld.