money-debts-1 iconEconomisch beleid

Bij de behandeling van uw (aan)vragen zijn in eerste instantie de bestemmingsplannen, verordeningen, wetten en regels leidend. Dit wil zeggen dat daaraan getoetst wordt. Wanneer blijkt dat de bestemmingsplannen niet de gewenste oplossing bieden, dan zoeken we naar oplossingen ‘op maat’. In dat geval is het gemeentelijk beleid leidend. Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en overheid.nl.

Bij het opstellen van het gemeentelijk economisch beleid wordt het lokale bedrijfsleven nauw betrokken. De basis voor deze samenwerking ligt in het Economisch Platform Laarbeek. Dit is een overleg waarin bestuurders van de gemeente Laarbeek en van de ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Retailnota

De gemeente heeft samen met ondernemers, consumenten en vastgoedpartijen een compacte visie gemaakt om de retail in Laarbeek toekomstbestendig te maken; oftewel alle bedrijven die goederen en diensten rechtstreeks aan consumenten verkopen. In de retailnota is voor 5 gebieden (winkelcentra, woonwijken/centrumgebieden, perifere locaties, buitengebied, Laarbeek in de regio) een toekomstvisie met actiepunten opgesteld.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek