Eerste inschrijving in Nederland

Beschrijving

U verhuist voor het eerst naar Nederland? U blijft hier in een periode van 6 maanden langer dan 4 maanden wonen? U moet zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een “eerste inschrijving” genoemd.

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? U kunt zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een Burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid. 

Hoe u het regelt

U regelt de eerste inschrijving persoonlijk in het gemeentehuis.
U maakt hiervoor een afspraak. 

U wilt ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven? Zij moeten allemaal persoonlijk naar het gemeentehuis komen. U maakt voor iedere persoon apart een afspraak.

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs en/of document waaruit uw nationaliteit blijkt.

  • U bent niet in Nederland geboren? Uw geboorteakte.

  • Alle bewijsstukken die betrekking hebben op uw persoonlijke status; bv. huwelijks- of echtscheidingsakte, geboorteakten kinderen, overlijdensakte partner etc.

  • Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Een verklaring van niet getrouwd zijn/geen partnerschap hebben.

  • Alle bewijsstukken die aantonen dat u hier woont; vb. huurcontract, eigendomsbewijs, toestemming van de hoofdbewoner.

  • Komt u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Een bewijs van uitschrijving.

  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dit dan ook mee.

Wat u moet weten

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
  • u heeft niet de EU/EER of Zwitserse nationaliteit, of
  • U bent in het bezit van een verblijfsvergunning of Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

U voldoet niet aan deze voorwaarden? Neemt u gerust contact op de gemeente. Wij helpen u graag.

Vertalen en legaliseren documenten

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het originele document opnieuw laten legaliseren. Dit betekent dat de echtheid van het document wordt vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

De kosten

Een eerste inschrijving in Nederland is gratis.

Bijzonderheden

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens openingstijden naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.

Meer informatie