Erfgoedverordening

In de Laarbeekse Erfgoedverordening is de aanwijzing en bescherming van gemeentelijke monumenten geregeld. Zowel de monumenteigenaren als de gemeente zijn verplicht zich aan de erfgoedverordening te houden. Ook de instandhouding van archeologische terreinen is hierin opgenomen. De erfgoedverordening is de juridische basis voor het gebruik van de Erfgoedkaart.

Bekijk hier de Erfgoedverordening.externe-link-icoon