default iconEyckenlust

Waarom een masterplan?

Landgoed Eyckenlust is een speciale plek voor onze gemeente. Het is een Rijksmonument van grote cultuurhistorische waarde en ligt op een bijzondere plaats in onze gemeente. Met het masterplan zetten we in op een duurzame toekomst van het Landgoed. Het Landgoed hoort ten slotte bij de omgeving!

Samenwerken

Dit masterplan bevat veel verschillende thema’s, waardoor we de samenwerking opzoeken met andere partijen. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed denken mee bij het opstellen van het plan.

Gebiedsvisie

Op het landgoed en in de omgeving spelen veel verschillende maatschappelijke opgaven rondom erfgoed, natuur, klimaat, wonen, mobiliteit, waterkwaliteit en cultuur. Om de uitgangspunten voor deze verschillend opgaves helder te krijgen, is een gebiedsvisie voor Eyckenlust en omgeving. De gebiedsvisie is de basis voor het masterplan dat nog in ontwikkeling is.

Proces 

De komende maanden werken we aan het masterplan en de business case samen met Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In 2024 leggen we het masterplan voor aan de gemeenteraad zodat zij een besluit kunnen nemen. Heb je vragen of wil je meer weten over deze ontwikkeling? Dan kun je een mail sturen naar behoud@eyckenlust.nl.

Meer weten over Landgoed Eyckenlust?

Luister naar de podcast van Frans Leenders van heemkundekring De Lange Vonder. Hij vertelt in een notendop de geschiedenis van het landgoed.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek