Factuurvoorwaarden

Om uw factuur in behandeling te kunnen nemen en deze snel te kunnen afhandelen en betalen, moet uw factuur aan de factuurvoorwaarden van de gemeente Laarbeek en aan de wettelijke factuureisen voldoen.

De gemeente Laarbeek wil het proces inkoopfacturen zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Daarom ontvangt de gemeente bij voorkeur facturen via een e-factuur.

Gegevens op uw factuur

Uw factuur moet aan de wettelijke eisen van een factuur voldoen zoals is opgesteld door de Belastingdienstexterne-link-icoon.

Verder vragen wij het volgende op te nemen op uw factuur:

Adressering:
Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk


•    Vermeld een duidelijke omschrijving;
•    Vermeld ook de naam van de opdrachtgever of contactpersoon;
•    Vul de gegevens optioneel aan met bijlagen als een pakbon, werkstaten of andere onderbouwing.

Factuur sturen naar gemeente Laarbeek

Een factuur kan op verschillende manieren worden gestuurd. Kies hiervoor één van onderstaande mogelijkheden:
•    E-factuur
•    Pdf-factuur

E-factuur

Er zijn twee verschillende manieren om een e-factuur te sturen:
1.    Via het Peppol netwerk, als uw boekhoudprogramma een koppeling heeft met Peppol of u bent aangesloten op Peppol via een pakketonafhankelijke provider.

OIN (Overheidsidentificatienummer) van gemeente Laarbeek: 00000001805598960000
KvK nr.: 17279582 0000
BTW nr.: NL805598960B01

2.    Via XML per e-mail: als u een XML (SI-UBL) factuur bericht kunt aanleveren, dan kunt u het e-facturatie bericht sturen naar: crediteuren@laarbeek.nl

Pdf-factuur


•    Factuur in pdf-formaat sturen naar: crediteuren@laarbeek.nl
•    Gebruik alleen pdf.format
•    Factuur en bijlage(n) moeten in één bestand worden aangeleverd
•    1 factuur per pdf-bestand

Factuur retour

Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de gemeente Laarbeek en/of aan de wettelijke factuureisen wordt niet in behandeling genomen en wordt aan u geretourneerd.
U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in.

Onze bankgegevens

Terugbetaling aan de gemeente Laarbeek ontvangen wij graag op ons bankrekeningnummer NL91 BNGH 0285 000 721

Neem bij vragen contact op

Heeft u een vraag over facturatie? Neem dan contact op via e-mailadres: crediteuren@laarbeek.nl of via telefoonnummer 0492 469 700

E-facturatie

In het kader van verdergaande digitalisering ontvangt de gemeente Laarbeek bij voorkeur e-facturen. U kunt ons daarbij helpen.

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een elektronisch document in een gestructureerd formaat (zoals UBL) dat zonder extra handelingen, zoals scannen en primaire controle, volledig automatisch in de boekhoudsoft-ware ingelezen en geboekt kan worden. Een e-factuur is dus niet hetzelfde als een factuur in pdf-formaat. Meer informatie over e-facturen kunt u vinden via www.eVerbinding.nl/e-factuur.

Veilige verzending

Wij hechten er waarde aan dat het document op een betrouwbare wijze in onze systemen terecht komt, zodat wij niet hoeven te twijfelen over de authenticiteit van het document en wij dus ook geen last hebben van spookfacturen. Hierdoor kunnen we nog efficiënter de factuur verwerken. Daarom zijn wij bereikbaar in het beveiligde e-facturatienetwerk van Simplerinvoicing. Dit is een netwerk van Europese e-facturatieproviders en financiële softwareleveranciers, geïnitieerd door de Nederlandse overheid. Meer informatie over dit netwerk kunt u vinden via www.eVerbinding.nl/simplerinvoicing.

Gemakkelijk starten

Wij vragen uw aandacht voor de volgende vragen, zodat we de beste verbinding kunnen leggen.

Kunt u al e-facturen sturen via Simplerinvoicing of PEPPOL?

Dat is perfect, pas alstublieft onze ontvangstvoorkeuren voor nieuwe facturen aan. Als uw software er om vraagt: wij zijn bereikbaar op KVK-nummer: 17279582.

Maakt u gebruik van standaard financiële software?

Heel veel financiële software hebben veilig elektronisch factureren al standaard ingebouwd. Kijk op www.eVerbinding.nl/koppelingen en controleer of uw pakket hier tussen staat, of vraag dit aan uw softwareleverancier. U kunt dan in een paar stappen elektronisch factureren.

Wilt u gebruik maken van gratis online factureren?

Onze provider eVerbinding biedt een gratis online e-facturatietool aan voor het eenvoudig verzen-den van e-facturen. Hiervoor kunt u zich online aanmelden op www.platform.everbinding.nl.

Bij het aanmelden dient u eenmalig 50 eurocent te betalen voor een iDEAL betaling waarmee de aanmeldende persoon wordt geïdentificeerd als rechtmatig persoon om te mogen handelen na-mens de organisatie.

Kunt u een UBL factuur sturen?

Indien u wel een UBL kunt meesturen via email, dan is dat een mooie eerste stap. Wij ontvangen deze berichten graag via crediteuren@laarbeek.nl.