Gedecoreerden-2024

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2024, ontvingen tien inwoners van Laarbeek een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Yves de Boer reikte de onderscheidingen uit namens de koning. Alle inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De jongste gedecoreerde is 56 jaar en de oudste 76 jaar. Het feestelijke gezelschap bestaat uit drie dames en zeven heren. Eén gedecoreerde komt uit Aarle-Rixtel; één uit Lieshout, twee uit Mariahout; en maar liefst zes uit Beek en Donk, waaronder een echtpaar. De onderscheidingen werden uitgereikt bij de gedecoreerden thuis of op een voor hen speciale locatie, in het bijzijn van familie en andere direct betrokkenen. Eén gedecoreerde was op vakantie en hij kreeg via beeldbellen het mooie nieuws te horen. Allen hebben zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. In uitreikvolgorde zijn lintjes toegekend aan:

Mies van Berlo

De heer M.J.C. (Mies) van Berlo uit Lieshout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 1981 is Mies van Berlo onafgebroken actief in het vrijwilligerswerk. Bij Damclub de Schuivers uit Bakel zat hij ruim 30 jaar in het bestuur. Nadat deze vereniging was opgeheven, is hij direct lid geworden van de Rooise Dam- en Schaakclub, waar hij in 2018 ook weer in het bestuur is gekomen. Daarnaast zet hij zich actief in om de damsport te promoten onder de jeugd. 

Hardlopen is ook een grote passie voor Mies. Sinds 1988 is hij actief bij de Runnersclub Lieshout. Hij geeft training en coaching, organiseert wandeltochten en schrijft wedstrijdverslagen voor de pers. Ook is hij de coördinator voor de loopgroepen uit de 11 peelgemeenten tijdens het evenement ‘Vrijheidsvuur de Peel’. 

In 2008 heeft Mies het initiatief genomen om met een Laarbeekse groep deel te nemen aan de Roparun. Hieruit is het Runningteam Laarbeek ontstaan. Sindsdien is Mies de drijvende kracht achter dit team. Hij zet zich vol in om de deelname aan de Roparun succesvol te laten verlopen en daarmee geld op te halen voor palliatieve kankerpatiënten. Door zijn bevlogenheid en doorzettingsvermogen weet hij ieder jaar weer een heel team met lopers, fietsers, chauffeurs en cateraars op de been te krijgen en organiseert hij succesvolle sponsorevenementen voor het goede doel.

Vanwege zijn vakantie heeft Mies het nieuws via videobellen te horen gekregen. Hij ontvangt de versierselen op Koningsdag.

Karel Cornelissen

De heer K.T. (Karel) Cornelissen uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bijna 40 jaar zet Karel Cornelissen zich geheel belangeloos in voor de grote groep Indische Nederlanders in Gemert-Bakel. Vanaf 1985 organiseert hij vele activiteiten voor het welzijn van deze groep. Dit zijn onder andere de bijdragen aan de dodenherdenkingen, de herdenkingen bij het Nederlands-Indië monument, de reünie en de 2-jaarlijkse Pasar-Malam. Karel is hierbij een grote verbindende factor die zichzelf altijd wegcijfert. Daarnaast verzet hij veel werk om de geschiedenis van de Indische Gemertenaren te documenteren en artikelen hierover te schrijven. 

Ook is Karel sinds 2016 bestuurslid in het 4 Mei Comité Gemert-Bakel. In deze rol onderhoudt hij intensief contact met diverse verenigingen en organisaties en regelt hij het plaatsen van de lichtjes op de oorlogsgraven in Gemert-Bakel op 24 december.

Hij is een trouw en zeer aimabel persoon die alle taken met veel enthousiasme uitvoert. Een steunpilaar voor de vele Indische Nederlanders en het 4 Mei Comité in Gemert-Bakel.

Henk Berkers

De heer H.J. (Henk) Berkers uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De inzet van Henk Berkers startte al 48 jaar geleden toen hij secretaris en voorzitter was van een vereniging van fokkers van speciale koppenrassen. Wat later ging hij zich steeds meer toeleggen op vrijwilligerswerk in sport. Hij was 18 jaar (hoofd)trainer voor de Runnersclub Lieshout. In 2010 was hij medeorganisator van de Gezondheidsrace in Laarbeek, een wedstrijd die tot 2019 vijf keer werd gehouden. De Wandelvierdaagse die in 2011 mede onder zijn leiding voortkwam uit de Gezondheidsrace loopt tot in het heden door. Jaarlijks zet Henk de routes uit, werft fondsen en subsidies en onderhoudt het contact met alle betrokken partijen. Sportief als hij is, gaf hij ook nog ruim 10 jaar tafeltennislessen op de basisschool vanuit ATTC’77.

Verder was hij ook nog vrijwilliger bij de Stichting Senioren Enexis, waarvoor hij driejaarlijks een reünie organiseert en zich inzet voor lief en leed van de leden.

De laatste 10 jaar is Henk zeer actief als organisator van sport voor ouderen in de Waterpoort en in de Beweegtuin Beek en Donk. Gemiddeld doen er 100 senioren per week mee aan de activiteiten. Henk stimuleert ouderen om te blijven sporten en hij doet dat op een enthousiaste manier die werkt. Dat doet hij samen met zijn echtgenote Gerda, die vandaag ook een lintje ontving voor haar jarenlange inzet. 

Gerda Berkers

Mevrouw G.J.M. (Gerda) Berkers-van Gorp uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerda Berkers-van Gorp was bestuurslid en organisator van evenementen bij de Runnersclub Lieshout van 1989-2007. Daarnaast trainde ze jarenlang wekelijks drie groepen hardlopers voor de club. Later was ze vrijwilliger bij de Wandelvierdaagse Laarbeek.

Bij tafeltennisvereniging ATTC’77 was ze 8 jaar lang een van de onmisbare vrijwilligers die de accommodatie schoonhielden.

Sinds 2014 is ze zeer actief in de Huiskamer van Waterpoort in Beek en Donk, gevestigd in een seniorencomplex. Gerda is de drijvende kracht die helpt bij de schoonmaak, zorgt voor de boodschappen en die wekelijks een warme maaltijd kookt. Ze organiseert koffiemomenten, bridge- en koersbalmiddagen, inloopmiddagen voor computerproblemen en ze ondersteunt bewoners bij persoonlijke problemen.

Samen met haar man Henk (die vandaag ook een onderscheiding ontving) organiseert ze sportactiviteiten voor ouderen in de Beweegtuin en begeleidt ze twee wandelgroepen. Gerda blijft misschien wat meer op de achtergrond maar drukt een duidelijke stempel op de activiteiten.

Joep van Dijk

De heer F.J.W. (Joep) van Dijk uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Joep van Dijk zet zich al 27 jaar op een veelzijdige manier in voor de gemeenschap.

Naast zijn baan bij Pensioenfonds VolkerWessels zette hij zich in als lid van de deelnemersraad. Ook is hij sinds 2011 bestuurslid van de Dorpsraad Beek en Donk, waar hij samen met anderen de aanvragen voor financiële steun voor leefbaarheidsinitiatieven beoordeelt en plaats neemt in de Adviesraad Sociaal Domein. 

Hij is sinds 2012 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting AED Alert Laarbeek, waar hij coördinator is voor Beek. Ook is hij sinds 2015 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Gezamenlijke Collecteweek Beek en Donk. 

Veel mensen kennen Joep vooral van zijn muziekactiviteiten. Hij zette zich 11 jaar in als vrijwilliger bij de Zo Goed Als Koninklijk Erkende Muziekvereniging Beek en Donk, waar hij voorzitter was van de orkestcommissie en van de reiscommissie. Sinds 2009 is hij voorzitter van de muziekcommissie van het Overdag Ensemble Laarbeek en is hij presentator bij concerten. In 2011 was hij medeoprichter van de Stichting Muziekpodium Beek en Donk. Hij fungeert sindsdien als bestuurslid en sinds 2018 als coördinator van de programmacommissie. Verder is hij commissaris bij O&U waarbij hij o.a. de subsidieaanvragen voor de opleidingen verzorgt.

Met zijn enthousiasme en respectvolle benadering en zijn intensieve inzet draagt Joep bij aan de leefbaarheid van Beek en Donk. 

Henk Beekmans

De heer H.W.M. (Henk) Beekmans uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk was 40 jaar actief als bestuurslid, voorzitter, bestuursadviseur en vrijwilliger bij zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Hij zette zich o.a. in voor de privatisering van het zwembad en was succesvol met het uitzoeken van een fraudezaak.

In Laarbeek zet hij zijn financiële achtergrond onbaatzuchtig in voor de samenleving. 
Hij was 16 jaar penningmeester van de Ondernemersclub Laarbeek. Ook is hij sinds 2013 vrijwilliger en sinds 2020 bestuurslid bij Stichting AED Alert Laarbeek en is hij sinds 2017 penningmeester van De Zonnebloem, afdeling Beek en Donk.

Voor de LEV Groep Laarbeek ondersteunt hij bij het project Geld in eigen hand, waarbij hij schuldhulpmaatje is voor inwoners van Laarbeek die hij al sinds 2012 zelfredzaam maakt om hun financiën weer op orde te krijgen. 

Henk is een nauwgezette en financieel deskundige man maar bovenal een plezierig mens op wie je nooit tevergeefs een beroep doet.

Antoon van Schaijk

De heer A.A.J. (Antoon) van Schaijk uit Beek en Donk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Antoon van Schaijk was vrijwilliger en voorzitter van de Rotaryclub Gemert-Bakel-Laarbeek. Hij zette zich in voor de fondsenwerving voor goede doelen en was in 2018 mede-initiatiefnemer voor de Super Sociaal Bus, een rijdende supermarkt met goedkope artikelen voor sociale minima.

Antoon zet zich in voor politieke partij PNL, o.a. voor de pr-commissie. Verder zorgde hij ruim 20 jaar als mantelzorger voor zijn schoonmoeder.

In Beek en Donk is en was hij actief op het gebied van cultuur en dorpscohesie. Zo is hij bestuurslid bij Carnavalsvereniging De Teugelders van Ganzendonck waar hij voor talloze activiteiten medeorganisator is. Daarnaast was hij vrijwilliger en voorzitter van buurtorkest Röllik Goewd en trad hij op als ceremoniemeester bij vele optredens in verzorgingshuizen.
Antoon was mede-oprichter en voorzitter van Stichting het Dorpsdiner, waarbij mensen die elkaar niet kennen bij elkaar gaan eten en zo contacten leggen. Ook zorgde hij voor broodnodige maar veilige contacten in de coronaperiode, door de online quiz Cluebedo mede te organiseren voor 1000 deelnemers.

Met zijn creativiteit, gedrevenheid en positief stimulerende houding brengt Antoon veel cohesie onder de inwoners van Beek en Donk.

Ans Corbeij

Mevrouw A.J.L.M. (Ans) Corbeij-Mol uit Aarle-Rixtel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ans Corbeij zet zich al vanaf begin jaren tachtig op vele vlakken in voor de Aarle-Rixtelse gemeenschap. Ze was als pionier betrokken bij het peuterwerk en zette zich in om de peuteropvang in Aarle-Rixtel te professionaliseren. In die tijd was dit nog voornamelijk vrijwilligerswerk. 

In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling in de jaren 90 was Ans secretaris van het actiecomité ‘Ale Blie’. Met haar creativiteit regelde ze onder andere de rekwisieten voor de Stichting Aarlese Revue, die driemaal een grote productie op de planken bracht. Voor de lokale omroep ‘Omroep Peelrand’ verwerkt ze sinds 2000 enkele ochtenden per week het lokale nieuws. Ook was ze een aantal jaren secretaris van de omroep, dat heette toen nog Radio Kontakt.

Van 2005 tot 2023 was Ans bestuurslid van de EHBO Vereniging Aarle-Rixtel. Hiervoor verzorgde ze de PR en organiseerde ze oefeningen en cursussen. Daarnaast verzorgt ze sinds eind 2005 de PR voor harmonie De Goede Hoop en sinds 2010 zet ze zich als bestuurslid jaarlijks in voor de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel.

Ans is een zeer gewaardeerde, loyale vrijwilligster die in alle bescheidenheid achter de schermen werkt.

Mieke Raaijmakers

Mevrouw M.J.H. (Mieke) Raaijmakers-Meijers uit Mariahout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mieke Raaijmakers is een vrouw met het hart op de juiste plaats en een groot organisatietalent. Ze was erg betrokken bij de school en hobby’s van haar kinderen, maar staat ook klaar voor de samenleving en met name de hulpbehoevende ouderen.

Tijdens de schooltijd van haar kinderen van 1983 tot 1991 zat Mieke in de ouderraad van de Mariabasisschool in Lieshout en hielp ze mee bij de communie, het kamp en de groep 8 musical. Ook was ze in die tijd erg actief bij korfbalvereniging Spirit. Als trainster, coach, leidster en organisatietalent begeleidde ze vele kinderen in hun hobby. Voor Carnavalsvereniging De Raopers uit Lieshout zat ze 5 jaar in het bestuur. Daarnaast organiseerde ze van 1983 tot 1999 diverse activiteiten voor deze vereniging, zoals kletsavonden en de boerenbruiloft.

In 1998 is Mieke als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) Lieshout. Vanuit deze rol zat ze 5 jaar in de ondersteuningscommissie van Kring Helmond. In 2006 is ze gestart met een jaarlijkse pelgrimstocht naar Kevelaer (D). In 2011 werd de vereniging opgeheven, maar de pelgrimstocht organiseert ze nog ieder jaar.

Haar betrokkenheid met de maatschappij uit zich nog het meest bij De Zorgboog. Sinds 2008 is ze iedere week minimaal een ochtend gastvrijwilligster. Daarnaast is ze het boegbeeld voor de nieuwe vrijwilligers en vraagbaak voor het reilen en zeilen binnen het hospice. Van 2007 tot 2015 was ze ook lid van de Regioraad Cliënten Laarbeek en tussen 2010 en 2015 ook van de Centrale Regioraad. Naast veel organiserend talent is Mieke erg sociaal en creatief. 

Frank Maas

De heer F.A.H.M. (Frank) Maas uit Mariahout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frank Maas zet zich al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw in voor de jeugd van Mariahout.

Hij was 15 jaar vrijwilliger bij het Oranje-comité en 25 jaar bij Kindervakantieweek Mariahout.

Hij is al 34 jaar een enthousiaste vrijwilliger bij CV De Heikneuters waar hij zich jarenlang inzette voor de kletscommissie en de optocht. Ook was hij oprichter en bestuurslid van de Prinsengarde. 

Op sportief gebeid is Frank al 17 jaar jeugdtrainer en -leider bij Voetbalvereniging Mariahout waar hij ook jarenlang het jeugdkamp mede organiseerde. Stichting Yammas is zijn passie, hij was medeoprichter in 1994 en is sindsdien bestuurslid en op dit moment voorzitter. Hij is wekelijks betrokken bij de vrijdagavondactiviteiten voor de jongeren van 12-25 jaar en zet zich o.a. in voor de jaarlijkse sponsoractie.

Frank staat altijd klaar om te helpen en doet dat op een creatieve en positieve manier waarbij plezier voor kinderen en jongeren voorop staat.