default iconGeluidsapparatuur in horecabedrijf

Beschrijving

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit bij ons melden. Om geluidhinder te voorkomen kunnen wij uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels staan.

Hoe u het regelt

U kunt uw melding van verandering doen via Activiteitenbesluit Internet Module.

Wat u nodig heeft

In veel gevallen moet u bij deze melding een akoestisch rapport aan ons overhandigen. De verplichting tot het uitvoeren van akoestische onderzoeken geldt alleen in die gevallen waarin op voorhand al duidelijk is dat geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit overschreden worden.

Wat u moet weten

U moet bij uw melding een akoestisch rapport aan ons overhandigen als het gemiddelde geluidsniveau binnen het horecabedrijf naar verwachting meer dan 70 (bij aangrenzende woningen) of 80 dB(A) zal bedragen. Vooral een restaurant of rustig café hoeft vaak geen akoestisch rapport te overleggen. Voor locaties in de buitenlucht, zoals muziek op terrassen en dergelijke, moet altijd een akoestisch rapport worden overgelegd.

De gemeente kan via voorschriften een geluidsnorm voorschrijven die - binnen bepaalde grenzen - strenger of soepeler kan zijn dan de landelijke norm. Deze zogenaamde maatwerkvoorschriften kunnen betrekking hebben op:

  • technische voorzieningen (bijvoorbeeld een geluidbegrenzer) die binnen het bedrijf moeten worden aangebracht;
  • gedragsregels die in acht moeten worden genomen (zoals ramen dichthouden);
  • de periode van openstelling van de horeca-inrichting of terras.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Bel dan ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek