Grondprijzen

Grondprijs voor bouwkavels

Voor alle percelen geldt dat de aankoopkosten voor de koper zijn (kosten koper).

UitgiftecategorieGrondprijs per m² exclusief btw 
Vrije sector€ 370,-
Betaalbare koopsector€ 300,-
Sociale koopsector€ 239,-
Sociale huursector€ 239,-
Zichtzone  € 195,- 
Overige zones  € 170,-
Woningbouw projectmatig, gestapeld en overigTaxatie of bieding. Uitgangspunt is marktconformiteit en minimaal bovenstaande grondprijzen per m² kavel of m² bruto-vloeroppervlakte.

De prijzen van bouwkavels in plan Hoge Regt vindt u op de website van de Hoge Regtexterne-link-icoon

Grondprijs voor Bemmer IV

De grondprijs is afhankelijk van de zone waarin de grond zich bevindt. 

Bekijk hier de zonesexterne-link-icoon

Grondprijzen reststroken of groenstroken

De prijs voor een strook aan de voorzijde van uw woning is 40% van de huidige kavelprijs (kavelprijs in 2024 is € 370,00 per m2).
De prijs voor een strook aan de zij- of achterzijde is 60% van de kavelprijs. 

Kijk hier voor meer informatie

(Tarieven 2024)