Handhaving

Beschrijving

Wij vinden de naleving van de wet- en regelgeving in onze gemeente heel belangrijk. Inwoners en ondernemers moeten met een veilig gevoel kunnen werken, wonen en recreëren. 

Aanvragen

Wilt u overlast of strijdige situaties melden, bijvoorbeeld over afval, honden en/of parkeren? Dit kan online via het meldformulier openbare ruimteexterne-link-icoon.

Voorwaarden

In het VTH- plan 2021externe-link-icoon  staat hoe we de handhaving in Laarbeek regelen. VTH staat voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het doel van dit plan is om verantwoorde keuzes te maken voor de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Dit kan zichtbaar zijn, zoals gevaren, vervuiling, verval of verrommeling. Maar ook onzichtbaar, zoals de lucht- en waterkwaliteit en risico’s voor de gezondheid. De uitvoerende taken in dit gemeentelijk beleidsplan worden voor een belangrijk deel niet door, maar namens de gemeente uitgevoerd. Wij voeren zelf vooral taken uit op het gebied van beheer van en toezicht op de openbare ruimte, illegale bouw, sloop en kap. Ook houden we toezicht op strijdig gebruik van gronden en bouwwerken. Hiervoor zetten we toezichthouders en BOA’s in. De overige taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) of andere samenwerkingsverbanden.

Contactgegevens

Bel dan ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700.