adult iconHandhaving

Beschrijving

Wij vinden de naleving van de wet- en regelgeving in onze gemeente heel belangrijk. Inwoners en ondernemers moeten met een veilig gevoel kunnen werken, wonen en recreëren. 

Aanvragen

Wilt u overlast of strijdige situaties melden, bijvoorbeeld over afval, honden en/of parkeren? Dit kan online via het meldformulier openbare ruimte.

Voorwaarden

In het VTH- plan 2021  staat hoe we de handhaving in Laarbeek regelen. VTH staat voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het doel van dit plan is om verantwoorde keuzes te maken voor de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Dit kan zichtbaar zijn, zoals gevaren, vervuiling, verval of verrommeling. Maar ook onzichtbaar, zoals de lucht- en waterkwaliteit en risico’s voor de gezondheid. De uitvoerende taken in dit gemeentelijk beleidsplan worden voor een belangrijk deel niet door, maar namens de gemeente uitgevoerd. Wij voeren zelf vooral taken uit op het gebied van beheer van en toezicht op de openbare ruimte, illegale bouw, sloop en kap. Ook houden we toezicht op strijdig gebruik van gronden en bouwwerken. Hiervoor zetten we toezichthouders en BOA’s in. De overige taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) of andere samenwerkingsverbanden.
 

Contactgegevens

Bel dan ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek