traffic iconHuidige en geplande wegwerkzaamheden

Hieronder leest u alle huidige en geplande wegwerkzaamheden in de gemeente Laarbeek.

Van 22 juni tot en met 8 september voeren we op verschillende plekken in onze gemeente asfalteringswerkzaamheden uit.

Voorafgaand aan de uitvoering krijgen omwonenden een brief over de werkzaamheden waarin contactgegeven staan van de aannemer en ook hoe woningen bereikbaar zijn tijdens de werkzaamheden.  Op de betreffende wegvakken plaatsen we één week voordat de werkzaamheden starten borden, zodat ook de reguliere weggebruiker op de hoogte is van de werkzaamheden en hier rekening mee kan houden.

De meest in het oog springende locaties zijn:

De Bosscheweg vanaf de Vonderweg tot aan de rotonde N279 op 12 juli, 15 en 16 augustus en 24 en 25 augustus:

Afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de N279 en N615.

Fietspad Herendijk vanaf de rotonde tot ca 50 m voor de aansluiting met Duin van 28 augustus t/m 5 september: 

Doorgaande fietsers richting Mariahout worden omgeleid via de Donkervoortsestraat vv. Doorgaande fietsers richting Lieshout worden omgeleid via de Beemdkant vv. Fietsen op de rijbaan toegestaan ivm de bereikbaarheid van het sportpark. Op de Herendijk zal een snelheidsregiem gelden van 30 km/uur.

De Kasteelweg van 21 augustus t/m 8 september:

Afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd aanwonenden. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Tijdens de werkzaamheden is overlast niet te vermijden, maar we proberen dit te beperken. We hopen op je begrip, en dat je voldoende bent geïnformeerd.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek