Identiteitskaart

Nederlandse identiteitskaart geen reisdocument meer
Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. U kunt er wel mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren. U kunt voor de toelatingseisen van het land waar u heen wilt reizen contact opnemen met de betreffende ambassade van het land.

Met de Nederlandse identiteitskaart kunt u naar de volgende landen reizen:
Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Voor dit product moet u een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

De aanvraag dient u persoonlijk te doen. Kinderen die een identiteitskaart aanvragen dienen persoonlijk bij het aanvragen en ophalen aanwezig te zijn.

Paspoortaanvraag kinderen
Voor de aanvraag van een paspoort voor kinderen moet(en) de ouder(s) een formulier invullen en ondertekenen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Download hier de BestandToestemmingsverklaring ouder(s) voor een paspoort of identiteitskaart.docx.

Meenemen

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto. De pasfoto moet voldoen aan de pasfoto-eisen. Een goede fotograaf kent deze eisen.
  Let op! Kledingstukken met streepjes en ruitjes op een pasfoto kunnen worden geweigerd. Het probleem bestaat dat de scanner de barcode niet kan lezen. In dit geval dient u zelf te zorgen voor een nieuwe pasfoto.
 • Alle paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaarten die nog in uw bezit zijn of die nog niet ongeldig gemaakt zijn.
 • Hebt u geen oud (verlopen) paspoort of identiteitskaart? U moet uw identiteit dan met andere bewijsstukken aantonen. Hebt u ook geen ander identiteitsbewijs? De gemeente stelt dan een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen.
 • Kinderen jonger dan 12 die een eigen identiteitskaart willen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. U kunt de formulieren voor toestemming krijgen bij de gemeente. De echtheid van de handtekeningen moet worden aangetoond met de geldige identiteitsbewijzen van de ouders of voogd.
 • Vraagt u een identiteitskaart aan, omdat u een eerder uitgereikt Nederlands paspoort of identiteitskaart kwijt bent? Neem dan zo mogelijk een ander legitimatiebewijs mee (paspoort/identiteitskaart of rijbewijs). Bij de gemeente dient u een verklaring van vermissing te laten opmaken bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.
 • Contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen. Wij geven de voorkeur aan pinnen.

Checklist voor aanvragen van een reisdocument vanuit het buitenland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart/paspoort-en-id-kaart-aanvragen-in-nederland
Checklist voor aanvragen van een identiteitskaart bij een grensgemeente: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart/paspoort-en-id-kaart-aanvragen-in-nederland

 • Nederlandse identiteitskaart minderjarige € 30,00
 • Nederlandse identiteitskaart meerderjarige € 58,00
 • Spoedprocedure aanvraag identiteitskaart € 49,00

Wij geven de voorkeur aan pinnen.

Voor wie?
Iedere Nederlander die bij een gemeente staat ingeschreven kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Nederlanders die wonen in een land waar de identiteitskaart geldig is, kunnen de identiteitskaart ook aanvragen; dat wordt hier niet verder toegelicht.

Identificatieplicht

 • Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht. Reist u met uw kind naar het buitenland, dan moet uw kind altijd een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar. Met een eigen identiteitskaart kan uw kind naar een beperkt aantal landen reizen. Om een eigen identiteitskaart aan te vragen hebben kinderen jonger dan 12 jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of de gezaghouder. Download hier de  BestandToestemmingsverklaring ouder(s) voor een paspoort of identiteitskaart.docx.
 • Identificatieplicht geldt voor iedereen in de zorg (bijvoorbeeld verblijf in ziekenhuis of bezoek aan de tandarts), ongeacht de leeftijd. Het maakt niet uit of iemand 1 of 100 jaar is.

Reizen met kinderen
Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de marechaussee: www.defensie.nl.

Hoe lang en waar geldig?
Een identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar en 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Als de kaart niet meer geldig is, moet u hem bij de gemeente inleveren. Op een verlopen identiteitskaart mag u niet reizen. Met een identiteitskaart kunt u naar een bepaald aantal landen reizen. Op de site van de rijksoverheid staat welke landen dat zijn.

Vingerafdrukken
Er worden geen vingerafdrukken meer opgenomen voor de aanvraag van een identiteitskaart.

 • U vraagt een nieuwe identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente.
 • U krijgt uw nieuwe identiteitskaart niet meteen mee. U kunt het na ongeveer 1 week ophalen bij de gemeente.
 • U moet uw identiteitskaart persoonlijk komen afhalen binnen 3 maanden na uw aanvraag. Daarna vervalt uw identiteitskaart en moet u een nieuwe aanvragen.
 • Een identiteitskaart blijft 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar en 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Daarna levert u het in bij de gemeente.

Spoedprocedure
Doe een spoedaanvraag om uw nieuwe identiteitskaart sneller te krijgen. Meestal kunt u de identiteitskaart dan de eerstvolgende werkdag ophalen bij de gemeente. Dit kost wel extra geld. Vraag dit na bij de medewerker aan de balie.

Mijn identiteitskaart is kwijt of gestolen
Als een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart gestolen of verloren is, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van uw nieuwe document wordt tegelijkertijd de aangifte van vermissing van het oude document verwerkt.
Als u geen nieuw document nodig heeft, moet u ook aangifte doen en ook dan gaat u daarvoor naar het gemeentehuis. Aangifte moet u altijd persoonlijk doen en kan ook niet digitaal of per telefoon.
De gemeente rekent voor deze nieuwe dienstverlening geen extra kosten.
Voor de aanvraag van een nieuw document dient u kosten te betalen.

Noodpaspoort
Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt en moet u onmiddellijk op reis? U kunt dan een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Het noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument. Kijk bij de Koninklijke Marechaussee voor meer informatie.

Aanvullende eisen
Sommige landen stellen aanvullende eisen. Vraag dit tijdig na bij het reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming. Daarmee voorkomt u problemen aan de grens. Voor sommige landen is een visum verplicht en voor sommige landen moet het paspoort of identiteitskaart nog een aantal maanden geldig zijn.

Thuis- en tehuisservice
De gemeente Laarbeek biedt voor de aanvraag van reisdocumenten een thuis- en tehuisservice aan. Deze is alleen bedoeld voor mensen met een medische beperking voor wie het lichamelijk of geestelijk onmogelijk is om persoonlijk naar de balie van Publiekszaken te komen. De thuis- en tehuisservice houdt in dat een medewerker van Publiekszaken aan huis komt voor de aanvraag van het reisdocument. Deze huisbezoeken vinden op afspraak plaats. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschi

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Sommige instanties zijn wel gerechtigd om een kopie van uw identiteitsdocument te maken zoals bijvoorbeeld de overheid. Dit is dan vastgelegd in de wet. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw Burgerservicenummer (BSN) af.  Of maak een kopie met de KopieID.

Voor meer informatie kunt u terecht op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

en voor het veilig maken van een kopie kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs