Inburgeren

Beschrijving

Komt u van buiten de Europese Unie in onze gemeente wonen? En heeft u een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat u moet inburgeren. Dat betekent dat u de Nederlandse taal leert. U leert ook hoe Nederlanders leven en doet zelf al snel mee. Zo kunt u hier een goede start maken. En snel zelfstandig uw weg vinden en meedoen.

Hoe u het regelt

Uw inburgering

DUO bepaalt of u moet inburgeren. U krijgt hiervan een brief. Maar u kunt ook kijken op www.inburgeren.nexterne-link-icoonl of u moet inburgeren.

Meer informatie

Welke situatie geldt voor u?

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2022

Dan valt u onder de wet inburgering 2021. De gemeente helpt u bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon. Deze contactpersoon noemen wij de trajectregisseur. De trajectregisseur stuurt u een uitnodiging voor een gesprek om elkaar te leren kennen. Daarna maakt de trajectregisseur samen met u een plan voor de inburgering. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarna gaat u inburgeren. De trajectregisseur voert regelmatig met u een gesprek over hoe dit gaat.

Animatievideo over inburgeren vanaf 2022externe-link-icoon

De animatievideo is ook beschikbaar in andere talen (ctrl+klik voor filmpje in betreffende taal): 

Voor asielmigranten gelden andere regels dan voor overige en gezinsmigranten. Hieronder leest u daar meer over.

U bent asielmigrant

U bent asielmigrant als u:

  • naar Nederland bent gekomen als asielzoeker; of
  • uitgenodigd vluchteling bent.

U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. De gemeente betaalt uw inburgering. En kiest waar u gaat inburgeren.

U bent gezinsmigrant of overige migrant

U bent een gezinsmigrant als u:

  • van buiten de Europese Unie komt; en
  • bij uw partner in Nederland komt wonen.

U bent een overige migrant als u:

  • Van buiten de Europese Unie in Nederland komt wonen; en
  • Een geestelijke of vreemdeling met verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel hebt.

Als gezinsmigrant of overige migrant moet u eerst in het land waar u vandaan komt een basisexamen Nederlands doen. Als u in Nederland bent, moet u binnen drie jaar inburgeren. Wij helpen u daarbij. U moet wel zelf uw inburgeringscursus betalen. Hiervoor kunt u een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lees hierover meer op www.inburgeren.nlexterne-link-icoon.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar nicky.vandeven@peelgemeenten.nl of bel 0492-469700.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022

Dan valt u onder de wet inburgering 2013. Dit is de oude wet. Dat betekent dat u uw inburgering zelf moet regelen. U mag zelf bepalen waar u gaat inburgeren. De cursus betaalt u zelf. U krijgt hiervoor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lees meer over wat u moet doen op www.inburgeren.nlexterne-link-icoon.

Heeft u vragen? Neem contact op met DUO of de medewerker vluchtelingenwerk van LEVgroep.
Vluchtelingenwerk LEV Laarbeekexterne-link-icoon