Individuele inkomenstoeslag

Beschrijving

De individuele inkomenstoeslag is voor inwoners die langdurig een laag inkomen hebben (maximaal 120% van de bijstandsnorm). De individuele inkomenstoeslag is vrij besteedbaar en kan één maal per kalenderjaar worden aangevraagd. Voor twee-ouderparen met minderjarige kind(eren) geldt aanvullend nog een gezinstoeslag van € 265 euro per kalenderjaar per gezin. Voor twee-ouderparen met minderjarige kind(eren) van 12 tot 18 jaar geldt aanvullend nog een kindtoeslag van € 246 euro per kind per kalenderjaar.

Hoe u het regelt

U kunt het aanvraagformulier downloaden via https://www.senzer.nl/hulp-en-ondersteuning/bijzondere-bijstandexterne-link-icoon

Of vraag meer informatie bij Senzer, telefoon: 0492 753286.

Wat u moet weten

Hoe komt u in aanmerking?

• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

• U heeft langer dan 12 maanden een (gezamenlijk) inkomen dat lager is dan 120%* van de bijstandsnorm.

• U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

• U heeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten**.

* Indien u werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd, mag u gedurende

maximaal 24 maanden een inkomen hebben dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm.

** Indien u een zelfstandig wonende student met kinderen bent, mag u wel de individuele inkomenstoeslag aanvragen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Senzer helpt u graag. Stel uw vraag via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl

Bellen kan natuurlijk ook: 0492 75 32 86.