Integriteit

Er is een gedragscode opgesteld waarin regels staan over hoe de raadsleden, de wethouders en de burgemeester hun functie op een integere manier moeten uitvoeren. Deze gedragsregels helpen de bestuurders bij het maken van de juiste keuzes. Zo’n gedragscode is wettelijk verplicht. Daarnaast is er een protocol opgesteld waarin regels staan over hoe er moet worden gehandeld wanneer er een vermoeden bestaat dat een bestuurder niet integer heeft gehandeld. 

Integer handelen van bestuurders is een kernvoorwaarde voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Alertheid, transparantie en actief handelen zijn centrale begrippen bij een integere taakuitoefening.

Hieronder kun je de gedragscode downloaden.