Gemeenteraad

Raadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden van 6 partijen: PNL, De Werkgroep, ABL, OuderenAppèl / Hart voor Laarbeek, CDA en PvdA. Hier ziet u de gemeenteraadsleden.

Agenda en vergaderstukken

Bestuursakkoord 2022-2026 Samen aan zet!

De samenwerking tussen PNL, ABL en De Werkgroep is een goede vertaling van het resultaat van de verkiezingen. We hebben laten zien dat we uitdagingen aankunnen. We willen graag samen vooruit, de toekomst tegemoet met respect voor de standpunten van alle partijen. Samen aan zet!

 

Griffie

De griffier adviseert, ondersteunt en helpt de gemeenteraad. Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op via griffie@laarbeek.nl of 0492 469 700.

Bekijk vergaderingen

button webcast

Integriteit gemeenteraad

In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester.