Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

Raadstukken en agenda's

Raadsprogramma 2018-2022

Laarbeek gaat de komende periode niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. 

Integriteit gemeenteraad

In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester.