Gemeenteraad

Samenstelling van de raad

U vindt hier een overzicht van alle raadsleden van alle fracties. 

U kunt ook hun contactgegevens hier terugvinden.

 

 

 

Lees verder 

Raadstukken en agenda's

De vergaderstukken van de gemeenteraad worden in een aparte kalender bijgehouden. Zo kunt u alles in één oogopslag zien.

Kijk daarvoor op onze vergaderkalender.

Raadsprogramma 2018-2022

Laarbeek gaat de komende periode niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. 

Integriteit gemeenteraad

In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies of raad kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Er zijn wel spelregels.

Burgerinitiatief

Zelf een onderwerp aankaarten bij de gemeenteraad? Inwoners van Laarbeek kunnen zelf een onderwerp aan de gemeenteraad voorleggen.