Gemeenteraad

Raadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden van 5 partijen: PNL, De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA. Hier ziet u de gemeenteraadsleden.

Agenda en vergaderstukken

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen. 

Hier vindt u ook beleid en visies.

 

Raads- en commissie-vergaderingen bekijken

Deze kunt u (terug)kijken via de webcast

 

Griffie

De griffier adviseert, ondersteunt en helpt de gemeenteraad. Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op via griffie@laarbeek.nl of 0492 469 700.

Raadsprogramma 2018-2022

Laarbeek gaat de komende periode niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. 

Bekijk vergaderingen

button webcast

Integriteit gemeenteraad

In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester.