Inzien beelden bodycam

Beschrijving

U bent gefilmd door een boa en u wilt graag de beelden inzien.

Dit kan alleen op afspraak.

Aanvragen

Vul het contactformulier in met de volgende gegevens:

  • uw naam en contactgegevens. Om met u contact op te nemen om een afspraak te maken
  • de plaats, dag en tijd van de opname met de bodycam
  • de reden waarom u de beelden in wilt zien

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op voor het maken van de afspraak om de beelden in te zien.

Voor de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een rijbewijs, identiteitsbewijs of een paspoort. Tijdens de afspraak kunt u de gemaakte beelden inzien. U krijgt de beelden niet toegestuurd.

Voorwaarden
Werkwijze bodycams

Vanaf 1 oktober 2020 dragen de boa's in de gemeente Laarbeek een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. Boa’s krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de boa’s.

De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Deze beelden worden elke twee minuten automatisch overschreven. Als de handhaver de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook de twee minuten van daarvoor op.

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Als de boa in het gemeentehuis is, plaatst hij de bodycam in een docking station. Een docking station is een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij daar volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen.

Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden. In vier gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

  • Als de politie of het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
  • Als een gefilmde inwoner een klacht indient;
  • Als een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken;
  • Als de betrokken boa zijn/haar eigen handelen wil evalueren.

De bovenstaande informatie is samengevat in dit documentexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Om de beelden in te kunnen zien, moet u zelf op de beelden staan. U moet het verzoek indienen binnen twee weken nadat de beelden zijn gemaakt. Daarnaast hebben we een aantal gegevens van u nodig:

  • uw naam en contactgegevens
  • de plaats, dag en tijd van de opname met de bodycam

Indienen van het uitleesverzoek kan tot maximaal 2 weken na de opname. Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd.

U kunt bezwaar maken tegen een afwijzing van het uitleesverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contactgegevens

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl