Jeugdgezondheidszorg

Beschrijving

De gemeente zorgt voor de uitvoering van de (preventieve) gezondheidszorg voor alle kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 19 jaar.

Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is (risico's op) stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te (laten) behandelen. De te bieden zorg is vastgelegd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en kent een standaard deel en een maatwerk deel. Het standaard deel bestaat uit een pakket dat aan alle kinderen op een bepaalde leeftijd wordt aangeboden, zoals de hielprik en vaccinaties bij jonge kinderen.

Gemeenten vullen het maatwerk deel in en dit behoort aan te sluiten bij de specifieke behoeften van het individuele kind of van groepen kinderen/jeugdigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedcursussen, trainingen tegen bedplassen of overgewicht. De inhoud van het maatwerk deel kan per gemeente verschillen. De gemeente sluit bij de invulling van het maatwerk aan bij het zorgaanbod uit het overige lokale jeugdbeleid. 

De GGD’s en zorgorganisaties voeren de jeugdgezondheidszorg uit. De GGD's zoeken via scholen contact met de kinderen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan. 
Ook de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin als laagdrempelig inlooppunt in de buurt waar ouders en jongeren advies kunnen krijgen over opgroeien en opvoeden, spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de JGZ.

Spoed? 

Bel naar het Crisis Interventie Team (CIT) bij spoed: 088 0666 987 (24/7 bereikbaar voor professionals, ouders en jeugdigen tot 23 jaar).

Meer informatie