permits iconKabels en leidingen leggen

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond leggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Hoe u het regelt

Wilt u kabels of leidingen leggen in openbare grond?

Dan moet u een vergunning aanvragen, of een melding doen bij de gemeente. U download het formulier door hier te klikken.

Wilt u kabels, leidingen of andere bouwwerken plaatsen boven de grond?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.

Een vergunning aanvragen of een melding doen?

Hiervoor stuurt u een brief of een e-mail naar de gemeente, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Zet in uw aanvraag:

  • een omschrijving van wat u precies wilt gaan doen
  • wanneer u wilt starten en een planning
  • aantal en soort kabel en/of leiding
  • een plattegrond waarop te zien is waar de kabel en/of leiding komt
  • adres waar we de rekening naartoe kunnen sturen van de vergunning (leges)

Gebruikt u een machine voor het graven?

Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u uiterlijk 3 werkdagen voor u begint bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Wilt u nieuwe buisleidingen leggen voor gevaarlijke stoffen?

  • Staat het traject voor de nieuwe buisleidingen al in het bestemmingsplan? Dan heeft u alleen een omgevingsvergunning nodig.
  • Voor buisleidingen op een nieuw traject (route) moet het bestemmingsplan worden aangepast. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wat u moet weten

In het Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2018 en de regels over compensatie (vergoeding) voor schade door kabels en leidingen staat meer (technische) informatie.

 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het team ontwikkeling van de gemeente Laarbeek: telefoon 0492 469 700. Of mail naar: gemeente@laarbeek.nl

Meer informatie

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek