Kansspel organiseren

Beschrijving

U wilt een loterij, bingo of prijsvraag organiseren? Dit noemen we een kansspel. In sommige gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Het doel van een kansspel organiseren moet van algemeen belang zijn, bijvoorbeeld de bouw of renovatie van een nieuw clubhuis, nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging etc.

Hoe u het regelt

U regelt uw vergunning voor het organiseren van een kansspel digitaal. Klik hier om aanvraag te starten.externe-link-icoon

Wat heeft u nodig

U heeft een vergunning nodig? Dan zijn onderstaande gegevens nodig voor uw vergunningsaanvraag.

 • Gegevens aanvrager
 • Opzet kansspel
 • Periode en locatie wanneer het kansspel plaatsvindt
 • Totaalbedrag prijzengeld

Wat u moet weten

Voor de verschillende kansspelen geldt aparte regelgeving.

U organiseert een loterij?

U vraagt tenminste 6 weken voordat de loterij wordt uitgezet een vergunning aan bij de gemeente. U moet rekening houden met de volgende voorwaarden;

 • De uitgave (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarden van de prijzen mag niet meer zijn dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarden van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan € 4.500,-. Is het prijzenpakket hoger dan moet u een vergunning aanvragen bij de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Voor een winkelweekactie (loterij van gezamenlijke ondernemers) is een vergunning nodig van de Kamer van koophandel.

U organiseert een bingo?

U organiseert een klein kansspel. Hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen. U doet hiervan tenminste 2 weken voordat de bingo plaatsvindt wel een melding bij de gemeente. U moet rekening houden met de volgende voorwaarden;

 • Iedere vereniging die 3 jaar of langer bestaat mag een bingo organiseren
 • De waarde van de prijzen (geld en goederen) per spelronde mag niet hoger zijn dan € 400,-
 • Per bijeenkomst mag de waarde van de prijzen niet hoger zijn dan € 1.550,-

U organiseert een prijsvraag?

U heeft geen vergunning nodig als de hoogst uit te keren prijs lager is dan € 2.300,-.
U doet wel tenminste 2 weken voordat de prijsvraag plaatsvindt een melding bij de gemeente.
U vraagt wel een vergunning aan bij de gemeente als de waarde van de hoofdprijs ligt tussen de € 2.300,- en € 4.500,-. Dit doet u tenminste 6 weken voor het uitzetten van de prijsvraag. Is de waarde hoger dan € 4.500,- dan moet u zowel bij de gemeente als ook bij het ministerie een vergunning aanvragen.

De kosten

De aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een kansspel is gratis.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700