Klankbordgroep kerkenvisie

Op de bewonersavonden konden aanwezigen zich opgeven voor de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit parochianen, geïnteresseerde inwoners en mensen van de heemkundekring uit elk dorp. De klankbordgroep is op 28 juni voor het eerst bij elkaar gekomen, onder leiding van adviesbureau The Missing Link.