Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u uw gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:

  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • OZB gebruiker ‘niet woning’

Wat moet u weten

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. Er zijn normen opgesteld die ieder half jaar wijzigen. Deze normen kunt u vinden op www.bs-ob.nlexterne-link-icoon.

Hoe u het regelt

U kunt kwijtschelding aanvragen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) via www.bs-ob.nl.externe-link-icoon

U kunt dat doen op de volgende manieren:

  • Kwijtschelding aanvragen via het digitaal loket
  • Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen

U kunt telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 088 - 551 00 00, van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. U krijgt het kwijtscheldingsformulier binnen twee

weken toegestuurd. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier stuurt u terug naar BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB Oss.

Heeft u nog vragen

Voor alle vragen over lokale belastingen kunt u terecht bij BSOB. Op werkdagen is BSOB bereikbaar van 09.00-16.00 uur op telefoonnummer 088 551 00 00.