default iconLeefomgeving

We nemen maatregelen tegen klimaatverandering (te nat, te droog of te heet) en voor meer biodiversiteit. We sluiten daarmee aan op de landelijke Operatie Steenbreek. Samen met andere gemeenten, provincies en waterschappen delen we kennis en informatie.

Omgaan met klimaatverandering

Bij rioolrenovaties scheiden we regenwater altijd van het riool voor vuil water. Regenwater kan in de bodem zakken, of gaat naar waterbergingen. We willen zorgen dat inwoners ook goed omgaan met het regenwater. Bijvoorbeeld met de regentonnen-actie in 2019. Ook proberen we bestrating te verminderen, zodat water op meer plekken in de bodem zakt. Bomen en ander groen helpen tegen hitte en verdroging. Daarom zijn we hier zuinig op en kijken we waar ruimte is voor nieuwe bomen. We onderzoeken of er een minimumnorm moet komen voor het groen.

Lees hier meer over klimaatverandering.

Laarbeek doet al heel veel voor meer biodiversiteit

Oftewel: zorgen voor meer verschillende soorten planten en dieren. Bijvoorbeeld door ecologische verbindingszones, bermen ecologisch beheren, bloemrijke akkerranden en bomen planten. Maar er is nog veel te doen. We werken aan een bomenvervangingsplan en stimuleren de aanleg van (erf)beplanting. Ook bekijken we of we ons groenbeheer beter kunnen afstemmen op bijen en insecten. Dat is ook goed voor de vogels. Meesjes helpen ons weer bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Zo proberen we het natuurlijke evenwicht te herstellen. 

Laarbeek loopt voorop met groen en hoe inwoners daarbij betrokken zijn 

Daar wonnen we verschillende prijzen voor. Bij de groencompetitie Entente Florale werd Laarbeek gekroond tot groenste gemeente van Nederland (2016) en van Europa (2017). 

Met het project Groenstrijd 2.0 wonnen we in 2018 de Steenbreek-trofee. En in 2019 de Gouden Zwaluw van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Bij dit project maakten 17 buurten zelf hun buurt groener. Ze maakten een plan hiervoor en voerden dat ook zelf uit. Denk daarbij aan het weghalen van bestrating, geveltuintjes, aanplanten van boomspiegels en extra plantenbakken. De teams werden gecoacht door lokale groenondernemers.

We zijn trots op deze titels en willen een voorbeeld zijn voor andere gemeenten op het gebied van groen en duurzaamheid.
 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek