Mantelzorgwaardering

Ieder jaar in november zetten we onze mantelzorgers extra in het zonnetje. Ook dit jaar willen we onze mantelzorgers waarderen met een mantelzorgbon. Dit is een cadeaubon die u bij één van de geselecteerde lokale ondernemers kunt besteden. De gemeente vraagt u om jaarlijks de waardering aan te vragen.

U moet uzelf elk jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Een bon aanvragen was mogelijk tot en met 15 oktober 2021. 

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u hulp biedt aan iemand in uw omgeving. Niet omdat u een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat u een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal voor lange tijd en kan intensief zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Wanneer komt u in aanmerking voor de waardering?

Als u mantelzorger en minimaal 18 jaar oud bent, komt u mogelijk in aanmerking voor de waardering (jonge mantelzorgers onder de 18 jaar ontvangen een aparte waardering). Voorwaarde is dat de zorgvrager in de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Per zorgvrager mogen maximaal 3 mantelzorgers worden ingeschreven en binnen 1 gezin wordt 1 bon per zorgvrager verstrekt.

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij Nancy Laurensse, telefoonnummer: 06 34165118, e-mail: mantelzorglaarbeek@levgroep.nl.