adult iconMantelzorgwaardering

Beschrijving

Ieder jaar in november zetten we onze mantelzorgers extra in het zonnetje. Ook dit jaar willen we onze mantelzorgers waarderen met een mantelzorgbon. Dit is een cadeaubon die u bij één van de geselecteerde lokale ondernemers kunt besteden. De gemeente vraagt u om jaarlijks de waardering aan te vragen.

Hoe u het regelt

Hoe meld ik me aan?

De aanvraagtermijn voor de mantelzorgwaardering is gesloten per 15 oktober 2022. U kunt geen mantelzorgwaardering (mantelzorgbon) meer aanvragen.

Wat u moet weten

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u hulp biedt aan iemand in uw omgeving. Niet omdat u een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat u een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal voor lange tijd en kan intensief zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Wanneer komt u in aanmerking voor de waardering?

Als u mantelzorger en minimaal 18 jaar oud bent, komt u mogelijk in aanmerking voor de waardering (jonge mantelzorgers onder de 18 jaar ontvangen een aparte waardering). Voorwaarde is dat de zorgvrager in de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Per zorgvrager mogen maximaal 3 mantelzorgers worden ingeschreven en binnen 1 gezin wordt 1 bon per zorgvrager verstrekt.

LET OP: Zorgt u voor meerdere zorgvragers dan mag u maar één aanvraag indienen. 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij de LEVgroep:

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek