Mantelzorgwaardering

Ieder jaar in november zetten we onze mantelzorgers extra in het zonnetje. Ook dit jaar willen we onze mantelzorgers waarderen met een mantelzorgbon. Dit is een cadeaubon die je bij één van de geselecteerde lokale ondernemers kunt besteden. Let op: vanaf 2020 vraagt de gemeente je om jaarlijks de waardering aan te vragen.

Hoe meld ik me aan?
Vanaf dit jaar moet je elk jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Je kunt je aanmelden vanaf 1 augustus tot 15 oktober 2020, Klik hier om het formulier te openen. In het inschrijfformulier kun je ook aangeven als je informatie wilt ontvangen over mantelzorgondersteuning. Dit loopt via Mantelzorgondersteuning LEV Laarbeek. 

Als je je aanmelding niet kunt doen via de site van gemeente Laarbeek, dan kun je vanaf 1 augustus een inschrijfformulier ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens de normale openingstijden), of bij LEV Laarbeek. De formulieren moeten uiterlijk 15 oktober 2020 binnen zijn bij gemeente Laarbeek.

Wanneer ben je mantelzorger?
Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan iemand in jouw omgeving. Niet omdat je een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat je een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal voor lange tijd en kan intensief zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Wanneer kom je in aanmerking voor de waardering?
Als jij mantelzorger en minimaal 18 jaar oud bent, kom je mogelijk in aanmerking voor de waardering (jonge mantelzorgers onder de 18 jaar ontvangen een aparte waardering). Voorwaarde is dat de zorgvrager in de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Per zorgvrager mogen maximaal 3 mantelzorgers worden ingeschreven en binnen 1 gezin wordt 1 bon per zorgvrager verstrekt.

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kun je terecht bij Nicky van de Ven, telefoonnummer: 06-55370099, e-mail: mantelzorglaarbeek@levgroep.nl).