Mantelzorgwaardering

Beschrijving

Ieder jaar in november zetten we onze mantelzorgers extra in het zonnetje. Ook dit jaar willen we onze mantelzorgers waarderen met een mantelzorgbon. Dit is een cadeaubon die u bij één van de geselecteerde lokale ondernemers kunt besteden. De gemeente vraagt u om jaarlijks de waardering aan te vragen.

Let op: Het is niet meer mogelijk om een mantelzorgbon aan te vragen voor dit jaar. (2023)

Hoe u het regelt

Hoe meld ik me aan?

Als je mantelzorger bent kun je de mantelzorgbon ieder jaar opnieuw aanvragen. Heb je deze eerder aangevraagd, dan moet je dit nu opnieuw doen. Vanaf 2023 zijn de spelregels gewijzigd.

Wat u moet weten

Wanneer bent u mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan iemand in jouw omgeving. Niet omdat je een zorgverlenend beroep hebt, maar omdat je een (sociale) relatie met die persoon hebt.  
Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal voor langere tijd en kan veel zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen met de omgeving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die je aan elkaar geeft in een gezin. U bent mantelzorger als u het afgelopen jaar minimaal 3 maanden meer dan 8 per week zorg hebt verleend volgens bovengenoemde definitie. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de waardering?

Als jij mantelzorger bent en minimaal 18 jaar oud, kom je mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgbon. Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) krijgen een aparte bon. Voorwaarde is dat de zorgvrager in de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger kan de mantelzorgbon aanvragen. Dit mogen er per zorgvrager maximaal drie zijn (één per huisadres). Het aanvragen van een mantelzorgbon is niet meer mogelijk als de zorgvrager onder hetzelfde dak woont als de persoon die de mantelzorgbon aanvraagt. En wanneer je een professionele zorgverlener (zowel op basis van zorg in natura of PGB) bent.

LET OP: Zorgt u voor meerdere zorgvragers dan mag u maar één aanvraag indienen. 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij de LEVgroep: