Melding ongewenst verhuurgedrag

Met ingang van 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. In deze wet staan regels die gelden voor een verhuurder. Wanneer een verhuurder zich niet aan deze regels houdt, dan kan een huurder hiervan melding maken bij de gemeente. 

Belangrijke regels voor verhuurders

Met deze nieuwe wet wordt een verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor (onder andere) de volgende regels. De verhuurder dient:

 • een heldere en transparante selectieprocedure voor de huurwoning te voeren;
 • objectieve selectiecriteria op te stellen voor het aanbieden van de woon- of verblijfsruimte;
 • duidelijke uitleg te geven aan afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder;
 • een werkwijze aan te nemen waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet worden gediscrimineerd en niet discrimineren; 
 • intimidatie van de huurder altijd te voorkomen. Dit geldt voor zowel het selectieproces als ten tijde van het huren van een woning;
 • de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit geldt voor alle huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor al bestaande huurovereenkomsten dient de verhuurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te versturen;
 • rechten en plichten van een huurder, die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder afzonderlijk schriftelijk geven. Ook dient de verhuurder schriftelijk de contactgegevens van de beheerder van de woning en het meldpunt van de gemeente te bevestigen/door te geven;
 • bij het aangaan van de huurovereenkomst de servicekosten uit te leggen. Ook moeten de servicekosten jaarlijks worden gespecificeerd en met de huurder worden gedeeld; en
 • de borg mag maximaal 2 maal de huurprijs bedragen. Dit moet door de verhuurder worden opgenomen in de huurovereenkomst. Ook dient de verhuurder ervoor te zorgen dat de borg binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst wordt terugbetaald aan de huurder.

Meer informatie over de Wet Goed Verhuurderschap en de nieuwe regels voor de verhuurder kunt u vinden op de site van rijksoverheidexterne-link-icoon.

Meldpunt gemeente

Bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente Laarbeek kunt u contact opnemen over de volgende punten:

 • U wordt fysiek dan wel schriftelijk geïntimideerd door uw verhuurder;
 • De verhuurder weigert het schriftelijk vastleggen van uw huurovereenkomst;
 • U denkt dat een verhuurder u afwijst voor een woning op basis van discriminatie; vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat;
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op uw rechten en plichten, afspraken over de borg, specificatie van de servicekosten en/of de contactgegevens van de woonbeheerder en het lokale meldpunt van de gemeente voor problemen met verhuurders;
 • Uw verhuurder eist een borg die meer bedraagt dan de maximale 2 maanden huur;
 • Uw verhuurder weigert de borg aan u terug te betalen binnen 2 weken nadat u de woning heeft verlaten;
 • Uw verhuurder zadelt u op met extra kosten, zoals bijvoorbeeld bemiddelingskosten;
 • Uw verhuurder bespreekt en specificeert de servicekosten niet met u ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst en/of de verhuurder geeft geen jaarlijkse afrekening van de servicekosten; en
 • De servicekosten staan niet in verhouding (en zijn daarmee dus te hoog) met de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de woning.

Op het moment dat de verhuurders zich niet aan de nieuwe regels houden, dan kunt u een melding bij ons doen. Op basis van deze melding kan de situatie worden gemonitord en kan worden beoordeeld of en op welke wijze de gemeente kan handhaven.