default iconMilieuwetgeving, handhaving

Beschrijving

Heeft u een milieuklacht?

Vindt u dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor overlast of hinder van geur, licht, geluid, roet of stof maar ook bij (een vermoeden van) water-, lucht- of bodemverontreiniging of afvalopslag. Als dit het geval is, kunt u contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073 68 12 821. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

U kunt ook naar het nummer bellen bij geluidsoverlast van horeca of evenementen. Het maakt niet uit om welk bedrijf, horecazaak of evenement in Laarbeek het gaat.

Online meldingsformulier

U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant www.brabant.nl

ODZOB

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of men zich aan de milieuregels houdt. Zowel particulieren als bedrijven kunnen te maken krijgen met de handhaving van de milieuwetgeving. Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld regelmatig een toezichthouder van de gemeente op bezoek. Als particulier kunt u met handhaving te maken krijgen als u beschermde dieren illegaal houdt, uw huisvuil op een onjuiste manier aanbiedt of handelt in strijd met een omgevingsvergunning.

Bij een melding bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden. 

Meer informatie

Voorheen kon u ook een klacht indienen via de gemeente. Nu worden klachten centraal opgepakt door de milieuklachtencentrale. Dit geldt voor álle milieuklachten.

Relevante wetgeving

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek