Olietanks in particuliere grond verwijderen

Beschrijving

Heeft u een olietank in de grond?

Ligt er in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven en gebruikt u deze niet meer? Neem dan contact op met de gemeente Laarbeek, liefst via e-mail. U moet deze tank meestal verwijderen, of maatregelen treffen die ervoor zorgen dat er rond de tank geen bodemvervuiling ontstaat.

Een huurder van een huis moet de vondst van een tank doorgeven aan de verhuurder. Die is vervolgens verantwoordelijk voor verwijderen van de olietank.

De verplichting om de tank te laten verwijderen geldt niet voor tanks die door een zogenaamd Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt). De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. Toch kan de gemeente de eigenaar verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

Verwijderen van de olietank

Meestal moet een tank verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Bij verwijdering moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U moet het gat op (laten) vullen met schoon zand.

Alleen als dit echt niet mogelijk is, kan de tank blijven liggen. Dan moet hij onklaar gemaakt worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Lukt dat niet door de ligging van de tank, dan kunt u volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig.

Is de bodem vervuild door lekkage van de tank?

Als de bodem vervuild is door lekkage van de tank, moet u deze vervuiling saneren en de kosten hiervan betalen.

Onderhoud van de olietank

Als eigenaar van een tank die gebruikt wordt, bent u verplicht uw tank jaarlijks te laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling.

Verkoopt u een huis met olietank in de grond?

Dan bent u verplicht in het koopcontract te vermelden dat er een olietank in de tuin ligt. Het maakt daarbij niet uit of de olietank nog in gebruik is of niet. Is de olietank niet gesaneerd, dan moet de tank vóór de overdracht van de woning verwijderd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. U ontvangt dan een certificaat, dat u bij de overdracht van het huis aan de koper overhandigt. Zegt u als verkoper niets over het bestaan van een ongesaneerde olietank, dan loopt u het risico dat de koper u later aansprakelijk stelt voor de schade.

Meer informatie