adult iconOmgevingsloket

Beschrijving

De gemeente Laarbeek wil haar inwoners en ondernemers goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen bij ruimtebehoefte, een inrichting van de openbare ruimte, planologische randvoorwaarden en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of andere manier met elkaar samenhangen. Als u een gebouw, bouwwerk of een bedrijf wil oprichten, doorontwikkelen, veranderen of verplaatsen, krijgt u te maken met het omgevingsloket. Daar kunt u checken of u een vergunning nodig heeft en vraagt u uw vergunning aan.

Hoe u het regelt

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Heeft u vragen over de procedure? Neem dan telefonisch contact op met ons 0492 469 700. Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen.

Wat u nodig heeft 

U heeft een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl . Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Wat u moet weten

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan met ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700. Of maak online een afspraak. Vervolgens kunt u zelf de uiteindelijke vergunningaanvraag indienen via het digitale omgevingsloket www.omgevingsloket.nl .

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek