Omgevingsloket

Wat is het omgevingsloket?

In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden. U kunt uw vergunningaanvraag starten of een melding indienen. In het loket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

In het Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

1.Vergunningcheck

Met dit onderdeel kunt u direct controleren of u het plan mag uitvoeren of dat u daarvoor toestemming nodig heeft. Dit controleert u door vragen in te vullen die bestaan uit een vragenboom.

2. Een vergunning aanvragen

Via dit onderdeel kunt u digitaal een aanvraag of melding maken en indienen. Dit doet u door vragen te beantwoorden.

U kunt ook eerst een conceptverzoek indienen. Hiermee kunt u controleren uw aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld.

3. Regels op de kaart

Via dit onderdeel kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie.

4. Maatregelen op maat

Dit onderdeel helpt initiatiefnemers om zich te houden aan regels die gelden voor (het uitvoeren van) een activiteit. De maatregelen zijn er namelijk op gebaseerd. Door de maatregelen te nemen, voldoen initiatiefnemers aan de regels. Hier vindt u bijvoorbeeld alle milieumaatregelen uw bedrijven moet nemen bij de gekozen werkzaamheden.

De maatregelen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • een korte beschrijving van de maatregel
  • een toelichting op de maatregel
  • een link naar de juridische grondslag van de maatregel

5. Mijn Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket staan aanvragen en meldingen in Mijn Omgevingsloket. Daar staan ze onder 'Mijn projecten'.

Omgevingsloket vervangt bestaande toepassingen

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten:

  • het Omgevingsloket Online (ook wel OLO genoemd)
  • het Activiteitenbesluit Internet Module (ook wel AIM genoemd)
  • Ruimtelijkeplannen.nl