Omgevingsvergunning cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Is uw pand een beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevol pand? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken. Bij beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle panden zijn de zichtzijdes (straatkant en zijkanten) en dakconstructie beschermd. U heeft een omgevingsvergunning nodig als de aanpassingen plaatsvinden aan de beschermde onderdelen van het pand. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen van een element aan de zichtzijdes of dak (inclusief dakconstructie)
  • herstellen of (laten) gebruiken op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Hiervoor is géén omgevingsvergunning nodig:

  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • opstoppen van rieten daken
  • plaatselijk vervangen van dakpannen

Heeft u andere plannen?

Bekijk met de vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft via het omgevingsloketexterne-link-icoon. Of neem contact op met de medewerker monumenten van de gemeente.

Een omgevingsvergunning aanvragen 

Bij plannen om het dak of de zichtzijdes te veranderen of te renoveren is een omgevingsvergunning nodig.

De vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. De adviescommissie zal de aanvraag beoordelen. De aanpassingen aan het pand moeten door een professional uitgewerkt zijn in een ontwerp. Bij grote verbouwingen kan de commissie een bouwhistorisch onderzoek vragen. Belangrijk is om vroegtijdig in gesprek te gaan met de commissie via vooroverleg. Zo wordt duidelijk wat acceptabele aanpassingen zijn en wat niet.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Bekijk de tarieven van 2021 in hoofdstuk 3 van de legesverordeningexterne-link-icoon.

Hoe lang duurt het?

Bij een vergunningsaanvraag voor een gemeentelijk monument geldt de ‘reguliere voorbereidingsprocedure’. Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, nemen wij binnen 8 weken een beslissing hierover. Dit kan één keer verlengd worden met 6 weken.

Is uw pand een beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevol pand? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken. Bij beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle panden zijn de zichtzijdes (straatkant en zijkanten) en dakconstructie beschermd. U heeft een omgevingsvergunning nodig als de aanpassingen plaatsvinden aan de beschermde onderdelen van het pand. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen.