Omgevingsvisie buitengebied

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 9 december 2021 de omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Bij de vaststelling zijn de aanpassingen meegenomen zoals verwoord in de Nota van beantwoording en wijziging. U kunt de omgevingsvisie inkijken in het gemeentehuis, in het buurthuis van Mariahout, het Dorpshuis van Lieshout, het Ontmoetingscentrum van Beek en Donk en de bibliotheek van Aarle-Rixtel.
Deze langetermijnvisie laat zien waar de gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De visie gaat alleen over het buitengebied van Laarbeek. Dit buitengebied kent veel uitdagingen, zoals de afname van agrarische bedrijven en een toename van vrijkomende agrarische gebouwen.

In de visie staan de kernkwaliteiten van Laarbeek en trends en ontwikkelingen

Laarbeek is verdeeld in 8 deelgebieden, met elk hun eigen verhaal en ruimtelijke mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan op een visiekaart. Ook zijn thema’s uitgewerkt zoals gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit. In de omgevingsagenda staan de acties die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe toekomstbeeld voor het buitengebied.

Publieksvriendelijke samenvatting

Samen met veel inwoners, belangengroepen en andere organisaties zijn we tot dit ontwerp gekomen. Het is een lijvig document geworden. Daarom is er ook een publieksvriendelijke samenvatting van de omgevingsvisieexterne-link-icoon gemaakt. Ook kunt u hieronder een animatie bekijken over de visie: 

Animatie over Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek

Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek