Ondersteuningsverklaring

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Bij de Europese verkiezingen van 2024 kunnen van dinsdag 9 april 2024 tot en met dinsdag 23 april 2024 ondersteuningsverklaringen worden afgelegd.

Hoe werkt het?

  • De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen (een blanco ondersteuningsverklaring kunt u hieronder vinden).
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker van gemeente Laarbeek.
  • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Deze levert u daarna in bij de partij.
  • De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd voor de verkiezing waaraan de politieke partij wil deelnemen. 
  • U woont in Laarbeek.
  • U brengt een geldig legitimatiebewijs mee
  • U mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • U neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.

Aanvraag

Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring maakt u een afspraakexterne-link-icoon. Bij het maken van de afspraak kiest u voor de optie "Ondersteuningsverklaring Verkiezingen".  Wanneer u geen afspraak kunt maken, bel dan met ons algemene nummer 0492-469700.