default iconOndersteuningsverklaring

Maak een afspraak

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Bij de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 kunnen van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober 2023 ondersteuningsverklaringen worden afgelegd.

Hoe werkt het?

  • De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen (een blanco ondersteuningsverklaring kunt u hieronder vinden).
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker van gemeente Laarbeek.
  • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Deze levert u daarna in bij de partij.
  • De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd voor de verkiezing waaraan de politieke partij wil deelnemen. 
  • U woont in Laarbeek.
  • U brengt een geldig legitimatiebewijs mee
  • U mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.
  • U neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering.

Aanvraag

Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring maakt u een afspraak. Bij het maken van de afspraak kiest u voor de optie "Ondersteuningsverklaring Verkiezingen".  Wanneer u geen afspraak kunt maken, bel dan met ons algemene nummer 0492-469700.