Ontheffing wegenverkeerswet

Beschrijving

Wilt u de weg anders gebruiken dan waar deze voor bedoeld is?

Soms kunt u toestemming krijgen om u niet aan de regels voor wegen (Wegenverkeerswet) te houden. Bijvoorbeeld omdat u als boer uw akker alleen kunt bereiken via een openbaar fietspad. Of omdat u de openbare weg wilt gebruiken voor een wedstrijd of fietstocht. De organisatie die verantwoordelijk is voor de weg, bepaalt of dit mag of niet. Vaak is dit de gemeente. Een toestemming om u niet aan de regels voor de weg te houden, heet een ontheffing. Een ontheffing is altijd tijdelijk en veiligheid staat voorop.

Wat u moet weten

Hoe regelt u een ontheffing?

Is de gemeente verantwoordelijk voor de weg? Neem dan contact op met het team ontwikkeling (verkeer) van de gemeente Laarbeek op telefoonnummer 0492 469 700. Of mail naar: gemeente@laarbeek.nl.
Voor provinciale wegen, zoals de N615, N272 en N279, vraagt u een ontheffing aan bij Provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon.

Meer informatie