Openbare besluitenlijst collegevergadering 10 januari 2023

Aanwezig:

  • Burgemeester F. van der Meijden
  • Wehouthouder R. van den Berkmortel
  • Wethouder J. Briels
  • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
  • Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 3 januari 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt met een kleine aanpassing in het concept vastgesteld.
Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering van 3 januari 2023 wordt vastgesteld.

Wijziging bestemming (voormalige) bedrijfswoning Karstraat Beek en Donk (48763-2022)

Besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om de (voormalige) bedrijfswoning Karstraat om te zetten naar een Plattelandswoning.
2. Initiatiefnemer uitnodigen hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Toelichting:
Namens de eigenaar van de (voormalige) bedrijfswoning aan de Karstraat 6, is een verzoek ingediend om, op basis van de Wet Plattelandswoning, deze woning als burgerwoning te mogen gebruiken. Het college wil hier in principe medewerking aan verlenen.

Starten van een Family Farm concept aan de Tuindersweg in Mariahout (50838-2022)

Besluit:
Medewerking verlenen aan het kleinschalige concept Family Farming op perceel aan de Tuindersweg in Mariahout.

Toelichting:
De bewoners van een perceel aan de Tuindersweg in Mariahout zijn voornemens om op de percelen achter de woning een zogenaamd Family Farming-concept op te starten. Het doel daarvan is om op een kleinschalige, circulaire, duurzame en diervriendelijke manier eigen voedsel te gaan verbouwen. De kennis en ervaringen die opgedaan worden uit dit project willen initiatiefnemers gaan delen met mensen die zelf kleinschalig hun eigen voedsel willen gaan verbouwen op een circulaire, duurzame en diervriendelijke manier. Een ander belangrijk doel van het project is educatie aan basisschoolleerlingen (Laarbeek en omgeving).
Het college wil hier graag medewerking aan verlenen.

Uitnodiging inspiratiebijeenkomsten lokale/regionale veteranenactiviteiten 2023


Besluit:
College neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.