Opnieuw inschrijven in Nederland

Beschrijving

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Woonde u vroeger in Nederland? U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland opnieuw inschrijven in de gemeente waarin u gaat wonen.

Bent u vóór oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven.

Hoe u het regelt

U regelt de inschrijving persoonlijk in het gemeentehuis.

U maakt hiervoor een afspraak, klik hier om een afspraak te maken.externe-link-icoon

Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Uw partner en/of kinderen moeten zich opnieuw inschrijven. U maakt voor iedere persoon apart een afspraak.

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs en/of document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Alle bewijsstukken die betrekking hebben op uw persoonlijke status en die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland; bv. huwelijks- of echtscheidingsakte, geboorteakte.
  • Komt u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Een bewijs van uitschrijving.
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dit dan ook mee.

U hoeft documenten die al geregistreerd staan niet opnieuw in te leveren. Hebben er in het buitenland wijzigingen plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie, dan moeten wij dit wel weten. Twijfelt u over wat u (nog) bij ons moet inleveren? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat u moet weten

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

  • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
  • U bent na oktober 1994 naar het buitenland geëmigreerd
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft de EU/EER of Zwitserse nationaliteit.

U voldoet niet aan deze voorwaarden? Neemt u dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.

Vertalen en legaliseren documenten

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het originele document opnieuw laten legaliseren. Dit betekent dat de echtheid van het document wordt vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

De kosten

I​nschrijven is gratis

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum: 0492 469 700.