default iconOver Laarbeek

Waterpoort van de Peel

Laarbeek: een heerlijke plek om te wonen, te werken en te leven, omringd door de natuur en door water. Het is een jonge, landelijke gemeente met ongeveer 22.000 inwoners. Laarbeek bruist door de vele activiteiten en het rijke verenigingsleven. Binnen de gemeente kruisen de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal elkaar. Ook beschikt Laarbeek over een broekgebied, meerdere waterlopen, vennen en poelen, een gracht en grondwaterwingebied. Er is een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een passantenhaven, waar toervaarders kunnen aanmeren. En wist u dat Laarbeek per duizend inwoners meer bruggen en bruggetjes kent dan Sint Petersburg, de Russische bruggenstad? Laarbeek is dus een echte watergemeente. Bovendien ligt Laarbeek aan het randje van de Peel en vormt zo een toegangspoort tot dit natuurgebied.

Feiten en cijfers

Hieronder vindt u de belangrijkste feiten en cijfers  van Laarbeek op een rijtje.

Inwoners totaal (september 2023)

Totaal aantal inwoners Laarbeek 23.186
Jonger dan 18 jaar 4.195
18 tot en met 64 jaar 13.430
65+ 5.561

Aantal inwoners per kern:

Aarle-Rixtel  5.872
Beek en Donk 10.913
Lieshout  4.336
Mariahout  2.065

Oppervlakte

In hectare 5.617
Waarvan bedrijventerrein, in hectare    143
Waarvan binnenwater, in hectare      81

Bebouwing

Aantal woningen 9.280

Wegen in kilometers

Klinkerwegen 80
Gesloten wegdek 122
Onverharde wegen 130
Fietspaden 30

Openbaar groen

In hectare

80

Aantal aansluitingen

Diftar huisvuil

9.129

Riolering 

9.752

Publicaties websites CBS

U kunt via www.cbs.nl toegang krijgen tot de Statline CBS Databank voor meer actuele cijfers over Laarbeek.

 

Kernen

Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel is een dorp met karakter. Het centrum is gelegen tussen twee driehoekige pleintjes. Er zijn nogal wat gebouwen die op de monumentenlijst staan zoals Kasteel Croy, de Waterstaatskerk, de Mariakapel, het Hagelkruis, diverse oude boerderijen en een dorps-pomp. Het meest bekend is waarschijnlijk de eeuwenoude Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen, die haar producten over de hele wereld exporteert.

Beek en Donk

Beek en Donk is een groen dorp. Het bestaat uit twee kernen met ieder een eigen winkelcentrum. Beek en Donk wordt verbonden door de Koppelstraat met de daaraan gelegen Muziektuin, een mooi aangelegd park met midden op een eiland in de vijver een grote muziekkiosk. De kleine beekjes en loopjes die Beek en Donk doorkruisen zijn ook kenmerkend voor dit gebied.

Lieshout

Lieshout staat vooral bekend om de bierbrouwerij van Bavaria. Verder heeft het dorp een gezellige Dorpsstraat met karakteristieke panden en winkels. De twee molens vormen eveneens een mooi visitekaartje voor Lieshout. Voor molen De Leest staat het nationale monument De Mulder. Het kunstwerk ‘Accretio’ op de rotonde bij Bavaria is een aanwinst voor Laarbeek.

Mariahout

Mariahout is een klein gezellig dorp, waar vooral het Openluchttheater en de gerenoveerde Lourdesgrot bij de kerk bekend zijn. De kern heeft een Dorps Service Centrum om allerlei voorzieningen te bieden voor en door de eigen bewoners.

 

Gemeentewapen

Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1999 is het gemeentewapen van Laarbeek goedgekeurd. De beschrijving van het wapen luidt als volgt:

'In zilver een golvende dwarsbalk van azuur (blauw),
vergezeld boven van twee molenijzers van keel (rood)
en beneden van een lelie van azuur.
Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parels'.

 

Gemeentevlag

De gemeentevlag van Laarbeek is gebaseerd op een ontwerp van de heer H. van Beek. De Hoge Raad kon op 23 juni 1998 in hoofdzaak instemmen met met zijn ontwerp. De omschrijving van de vlag is als volgt: Vijf banen van boven naar beneden van blauw, wit, rood, wit en groen met een verhouding van 3:1:3:1:3. De hoogte en lengte van de vlag verhouden zich als 2:3.

 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek