Participatie onder de Omgevingswet

Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, een ondernemer, van uw buren of van uzelf: het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt,
kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen en creatieve ideeën in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en neemt uiteindelijk de beslissing. Dat noemen we participatie.

Participatiebeleid
De Omgevingswet biedt meer ruimte voor participatie. Er zijn regels voor participatie over de ideeën en plannen van de overheid. In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijnen hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid. Gemeente Laarbeek heeft ook een participatiebeleidexterne-link-icoon.

Bespreek uw ideeën met belanghebbenden
Ga je aan de slag met het realiseren van een nieuwe woning, het aanleggen van een zonneveld of een andere ruimtelijke ontwikkeling in jouw omgeving? Dan heb je niet alleen met de gemeente Laarbeek te maken, maar ook met je buurtgenoten en andere belanghebbende partijen. Dit is een goede ontwikkeling, want plannen maak je niet alleen.

Het betrekken van je omgeving bij een eigen initiatief noemen we de omgevingsdialoog. Hiermee zorg je ervoor dat je vroegtijdig ideeën, verbetervoorstellen en eventuele bezwaren op tafel krijgt. Door deze ideeën en bezwaren vooraf met elkaar te bespreken kun je jouw initiatief verbeteren en is er meer kans op draagvlak.

Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Participatie is niet verplicht. Er geldt één uitzondering: de gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Handreiking Omgevingsdialoog

Heeft u zelf een initiatief in de fysieke leefomgeving? In de meeste gevallen raden wij u dan aan om het gesprek met uw omgeving te voeren; de omgevingsdialoog. Met de Handreiking Omgevingsdialoog Gemeente Laarbeekkunt u in één oogopslag zien hoe u een omgevingsdialoog organiseert en wat wij daar belangrijk aan vinden. Heeft u nog vragen over de omgevingsdialoog? Neem dan contact op met de gemeente. 

Laarbeek als eerste aanspreekpunt
De gemeente Laarbeek is het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving en neemt een ondersteunende rol in bij initiatiefaanvragen van inwoners. Denk hierbij aan informatievoorziening, meedenken over plannen en het proces begeleiden. De gemeente geeft de kaders en de inwoners geven invulling aan het initiatief en zijn vrij om keuzes te maken.