leisure iconReclame-uitingen plaatsen, omgevingsvergunning

Beschrijving

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van politieke, culturele of sportactiviteiten.

Hoe u het regelt

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op de website van DigiD. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen of het formulier downloaden en op papier uitprinten. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Wat u moet weten

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame:

  • Als de reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en geplaatst zijn langs de openbare weg of in de open lucht.
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is. U mag tijdelijke reclame niet eerder dan 4 weken voor uw activiteit aanbrengen en u moet de reclame na het evenement zo snel mogelijk verwijderen.
  • Als de reclame-uitingen permanent/blijvend zijn.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame niet hinderlijk zijn.

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de plaats waar de reclame komt (op een kaart);
  • de afmetingen van het object;.
  • bij voorkeur een tekening of foto van het object. 

Wet- en regelgeving

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek