Reclame-uitingen plaatsen, omgevingsvergunning

Beschrijving

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van politieke, culturele of sportactiviteiten.

Hoe u het regelt

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloket een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Via het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op de website van DigiD. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen of het formulier downloaden en op papier uitprinten. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Wat u moet weten

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame:

  • Als de reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en geplaatst zijn langs de openbare weg of in de open lucht.
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is. U mag tijdelijke reclame niet eerder dan 4 weken voor uw activiteit aanbrengen en u moet de reclame na het evenement zo snel mogelijk verwijderen.
  • Als de reclame-uitingen permanent/blijvend zijn.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame niet hinderlijk zijn.

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de plaats waar de reclame komt (op een kaart);
  • de afmetingen van het object;.
  • bij voorkeur een tekening of foto van het object. 

Wet- en regelgeving