Regels voor hondenbezitters

Beschrijving

Heeft u een hond? De gemeente Laarbeek biedt verschillende voorzieningen aan voor honden, zoals uitlaatstroken en losloopterreinen. Ook gelden er regels om de overlast van bijvoorbeeld hondenpoep en loslopende honden zoveel mogelijk te beperken. De gemeente Laarbeek kent geen hondenbelasting. Hier leest u welke regels er gelden voor hondenbezitters.

Hoe u het regelt

Opruimplicht hondenpoep

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht de poep van uw hond direct op te ruimen. Een uitzondering hierop zijn de officieel aangewezen uitlaatstroken, losloopterreinen en bermen in het buitengebied. U kunt de poep in alle afvalbakken van de gemeente gooien of deze meenemen naar huis. Hondenbezitters zijn verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben, bijvoorbeeld een zakje. 

Honden aan de lijn

Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn, met uitzondering van de losloopterreinen. De plicht om uw hond aan te lijnen geldt ook voor natuur- en bosgebieden. Buiten de bebouwde kom mag u uw hond in de bermen onaangelijnd uitlaten. Uw hond moet dan wel onder appèl staan, kort bij u blijven en het pad of de weg niet verlaten. 

Wat u moet weten

Er zijn twee regels (binnen de bebouwde kom):

  • ruim hondenpoep direct op. U bent verplicht een opruimmiddel bij u te hebben.
  • houd uw hond aan de lijn.

Hondenpoep hoeft niet opgeruimd te worden:

  • Op de grasstroken langs uitlaatstroken en losloopterreinen (zie kaartexterne-link-icoon).
  • In de bermen van het buitengebied

Loslopen mag:

  • op de losloopterreinen (in Aarle-Rixtel)
  • in het buitengebied in de bermen

De kosten

Gemeente Laarbeek kent geen hondenbelasting voor hondenbezitters.

Voorkom een boete!

Team handhaving van de gemeente Laarbeek controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Overtreedt u een (of meerdere) regel(s), dan volgt een bekeuring. Dit is het geval als:

  • uw hond niet is aangelijnd binnen de bebouwde kom: € 100,00*.
  • u de poep van uw hond binnen de bebouwde kom niet opruimt, m.u.v. de uitlaatstroken: € 150,00*.
  • u geen opruimmiddel bij u heeft binnen de bebouwde kom: € 100,00*.

*Hier komt € 9,00 aan administratiekosten bij. (Tarieven 2022)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Vragen, klachten of meldingen?
Gevaarlijke situaties of overlast kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer 0492 469 700. U kunt een melding ook doorgeven via onze website. U doet dan een melding openbare ruimte.externe-link-icoon