Regionale energiestrategie (RES)

30 regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES). Ook Metropoolregio Eindhoven. Dit is nodig om te voldoen aan het Nationale Klimaatakkoord. Met dit akkoord wil Nederland de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde tegengaan. De eerste grote stap is het verminderen van CO2 uitstoot met 49 procent in 2030 en de tweede stap is een vermindering van 95 procent in 2050.

30 regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES). In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven. Dit is nodig om te voldoen aan het Nationale Klimaatakkoord. Met dit akkoord wil Nederland de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde tegengaan. De eerste grote stap is het verminderen van CO2 uitstoot met 49 procent in 2030 en de tweede stap is een vermindering van 95 procent in 2050.

In de RES staat hoe de regio wil bijdragen aan: 

  • Opwek van duurzame elektriciteit door zonneparken en windmolens;
  • Besparing van energie; 
  • Duurzaam verwarmen van gebouwen zonder aardgas; 

Het Rijk beoordeelt de plannen van alle regio’s en bekijkt of ze samen genoeg bijdragen aan het Nationale Klimaatakkoord.

RES 1.0

Hoe we dat doen, staat in de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven. De RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. Bekijk hierexterne-link-icoon de RES 1.0.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven? Klik dan hierexterne-link-icoon.