Regionale energiestrategie (RES)

30 regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES). Ook Metropoolregio Eindhoven. Dit is nodig om te voldoen aan het Nationale Klimaatakkoord. Met dit akkoord wil Nederland de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde tegengaan. De eerste grote stap is het verminderen van CO2 uitstoot met 49 procent in 2030 en de tweede stap is een vermindering van 95 procent in 2050.
 
In de RES staat hoe de regio wil bijdragen aan: 

  • opwek van duurzame elektriciteit door zonneparken en windmolens
  • besparing van energie 
  • duurzaam verwarmen van gebouwen zonder aardgas

Het Rijk beoordeelt de plannen van alle regio’s en bekijkt of ze samen genoeg bijdragen aan het Nationale Klimaatakkoord.
 
De startnotitie is het startschot voor het schrijven van de RES
De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven werkten samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis aan een startnotitie. Hierin staat: 

  • wie het proces aanstuurt
  • wie er aan de RES meewerkt
  • welke thema’s aan bod komen 
  • welke partners wanneer worden betrokken 
  • hoe de tijdlijn eruit ziet

De startnotitie is voorgelegd aan de gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven. Zij beoordelen samen met de waterschappen en de provincie of ze met deze aanpak akkoord gaan.
 
Planning
In juni sturen we de eerste schets van de RES naar het Rijk. Nadat het Rijk hiernaar heeft gekeken, komt er in maart 2021 een definitieve RES.