environmental-street iconRegionale energiestrategie (RES)

30 regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES). Ook Metropoolregio Eindhoven. Dit is nodig om te voldoen aan het Nationale Klimaatakkoord. Met dit akkoord wil Nederland de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde tegengaan. De eerste grote stap is het verminderen van CO2 uitstoot met 49 procent in 2030 en de tweede stap is een vermindering van 95 procent in 2050.

In de RES staat hoe de regio wil bijdragen aan: 

  • opwek van duurzame elektriciteit door zonneparken en windmolens
  • besparing van energie 
  • duurzaam verwarmen van gebouwen zonder aardgas

Het Rijk beoordeelt de plannen van alle regio’s en bekijkt of ze samen genoeg bijdragen aan het Nationale Klimaatakkoord.

De startnotitie was het startschot voor het schrijven van de RES

De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven werkten samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis aan een startnotitie. Hierin staat: 

  • wie het proces aanstuurt
  • wie er aan de RES meewerkt
  • welke thema’s aan bod komen 
  • welke partners wanneer worden betrokken 
  • hoe de tijdlijn eruit ziet

De startnotitie is voorgelegd aan de gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven. Zij beoordelen samen met de waterschappen en de provincie of ze met deze aanpak akkoord gaan.

Planning

In december 2021 ligt de definitieve RES 1.0 bij alle deelnemende gemeenten ter besluitvorming voor. De RES 1.0 en een publiekssamenvatting zijn hier te lezen.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek