Rekenkamer

De gezamenlijke rekenkamer Gemert-Bakel en Laarbeek is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij haar controlerende taak. De commissie onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Met haar onderzoeken wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.

Hoe werkt de commissie?

Aan de hand van een aantal eisen bepaalt de rekenkamer welk onderzoek ze gaat uitvoeren. Deze eisen zijn onder andere het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering.

Na het maken van een keuze wordt een onderzoeksplan gemaakt. Dat plan wordt naar de gemeenteraad gestuurd. Ieder jaar wordt een nieuw onderzoeksplan opgesteld. In het plan staat wat de rekenkamer gaat onderzoeken en waarom ze dat doet. Ook wordt beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Dan volgt het onderzoek. De resultaten, het oordeel en de adviezen van elk onderzoek komen in een rapport.

Dit rapport is openbaar en wordt behandeld door de gemeenteraad. Als een onderzoek niet hiernaast staat kan het opgevraagd worden bij de rekenkamer (bijv. het rapport Informatiebeveiliging)

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Ideeën voor onderwerpen vindt ze bijvoorbeeld via de programmabegroting, raadsnotulen en de actualiteit. Ook suggesties van inwoners uit de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek zijn welkom. Hebt u ideeën? Deze kunt u doorgeven aan de secretaris, via 0492 378 530, of via rekenkamercommissielb@laarbeek.nl

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden.

  • Frits van Vugt, extern lid, voorzitter 
  • Rob Malag, extern lid
  • Laurens Elzinga, extern lid
  • René van Heijnsbergen, secretaris