Samenwerken

Om onze inwoners en bedrijven nu en in de toekomst goed van dienst kunnen zijn, gaan we steeds meer samenwerken. De gemeente Laarbeek werkt samen met diverse andere gemeenten en organisaties, op verschillende terreinen. Dit doen we om de efficiëntie en continuïteit te verhogen en kennis en ervaring uit te wisselen. En soms ook om kosten te verminderen. Het Rijk legt namelijk steeds meer taken neer bij gemeenten, maar stelt daarvoor minder geld beschikbaar. Het belangrijkste doel is om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden en te blijven verbeteren.

Laarbeek werkt samen met

  • Peelnetwerk
  • Gemeente Gemert-Bakel
  • Peellandgemeenten
  • Senzer
  • Regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein
  • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
  • Brainport