Sloten

Onderhoud sloten

Sloten zijn belangrijk voor het waterbeheer in de omgeving. Ze zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Daarom moeten ze de juiste diepte hebben en mag er niet te veel begroeiing in staan. Op deze pagina lees je alles over het onderhoud van sloten. 

Functionele sloten

Functionele sloten dragen bij aan een goede waterhuishouding. Het is belangrijk dat deze goed bijgehouden worden en niet dichtgroeien. Deze sloten worden twee keer per jaar gemaaid, in het voorjaar en in het najaar.  Voor het onderhoud van deze sloten neemt de gemeente de kosten op zich van het maaien en afvoeren van het maaisel.  

Schouwsloten

Deze sloten worden ieder najaar gecontroleerd door het Waterschap om te kijken of ze goed onderhouden worden. Dit jaar (2024) is deze controle op 15 november. Deze controle noemen we een ‘schouw’. Hier danken deze sloten dan ook hun naam aan. Schouwsloten worden onderhouden door de eigenaar van het aangrenzende stuk grond. Het maaien van deze sloten gebeurt voordat de schouw plaatsvindt in het najaar 
De gemeente maait deze sloten en het maaisel wordt bij de aangelande op het perceel gelegd. Zo verdelen we de kosten. 

Bermsloten

Bermsloten spelen een minder belangrijke rol bij de waterafvoer. Ze zijn voornamelijk bedoeld voor afwatering van (openbare) wegen. Bermsloten langs openbare wegen maaien we jaarlijks in het najaar. 
Ook hier neemt de gemeente Laarbeek de kosten van het maaien voor haar rekening. Het maaisel wordt naast de sloten gelegd op het perceel van de aangelande. De aangelande  is verantwoordelijk voor het opruimen van het maaisel. 

Maaisel

Al dat maaien levert veel maaisel op. Wat doen we daarmee? Het maaisel wordt standaard  bij berm  en schouwsloten achtergelaten op het perceel langs de sloot aan de zijde van de ‘aangelande’. De eigenaar van het perceel waar het maaisel op wordt gelegd, is verantwoordelijk om dit op te ruimen. De kosten hiervoor zijn voor de perceeleigenaar. De perceeleigenaar kan zelf afspraken maken met de aannemer over wat te doen met het maaisel, bijvoorbeeld wie het opruimt en ook waar het maaisel wordt neergelegd.  

Contact 

Ligt uw perceel aan een sloot en heeft u vragen over het onderhoud? Of wilt u meer weten over het maaien van de sloten in het algemeen? Neem dan contact op met Bart Coenen via gemeente@laarbeek.nl
Als het bekend is welke aannemer dit gaat doen, wordt hierover door de gemeente gecommuniceerd via deze pagina, de gemeentepagina in de Mooi Laarbeek Krant en sociale media.